O firmě - Certifikace

zpět na Společnost

Zárukou kvality a bezpečnosti služeb společnosti TESCO SW a.s. je důsledné uplatňování Integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001, ISO 10006, ISO 14001, ISO 20000-1 a ISO 27001, certifikovaného společností Bureau Veritas Czech Republic s.r.o., a bezpečnostních principů ochrany utajovaných informací v souladu s Osvědčením Národního bezpečnostního úřadu.

Společnost TESCO SW a.s. také disponuje účinným systémem prevence trestní odpovědnosti právnických osob, tzv. Compliance programem pro předcházení trestní odpovědnosti právnických osob v souladu s požadavky Zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Soubor typu pdfCertifikát ISO 9001
Systém řízení kvality (QMS).
(206 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCertifikát ISO 10006
Systém řízení kvality v projektech (QMP).
(196,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCertifikát ISO 14001
Systém environmentálního managementu (EMS)
(194,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCertifkát ISO 20000-1
Informační technologie - management služeb (SMS)
(204,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCertifikát ISO 27001
Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS)
(205 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOsvědčení NBÚ
Osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci.
(424,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCertifikát NBÚ IS
Certifikát informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi
(470,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCertifikát Compliance program
Prohlášení zhotovitele k systému prevence trestní odpovědnosti právnických osob
(126,6 kB)stáhnout