O firmě - Certifikace

zpět na Společnost

Zárukou kvality a bezpečnosti služeb společnosti TESCO SW a.s. je důsledné uplatňování Integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001, ISO 10006, ISO 14001, ISO 20000-1 a ISO 27001, certifikovaného společností Bureau Veritas Czech Republic s.r.o., a bezpečnostních principů ochrany utajovaných informací v souladu s požadavky Národního bezpečnostního úřadu.

Společnost TESCO SW a.s. také disponuje účinným systémem prevence trestní odpovědnosti právnických osob, tzv. Compliance programem pro předcházení trestní odpovědnosti právnických osob v souladu s požadavky Zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Soubor typu pdfCertifikát ISO 14001
Systém environmentálního managementu (EMS)
(246,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCertifikát Compliance program
Prohlášení zhotovitele k systému prevence trestní odpovědnosti právnických osob
(450,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCertifikát ISO 27001
Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS)
(213,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCertifikát ISO 10006
Systém managementu jakosti projektu (QMP)
(176,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCertifikát ISO 9001
Systém managementu kvality (QMS)
(196,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCertifikát ISO 20000-1
Systém management služeb IT
(189,9 kB)stáhnout