Skip to content

O nás

Jsme rodinná firma s třicetiletou tradicí a silným zázemím BEA campusu Olomouc. Naším posláním je poskytování přidané hodnoty našim zákazníkům formou vlastních inovativních IT řešení. Věříme v koncept společenské odpovědnosti firem a podporujeme náš region. Jsme dceřinou společností holdingu pod mateřskou společností TESSELA HOLDING SE

Videospot o nás
Firma
Firma

O nás

Jsme rodinná firma s třicetiletou tradicí a silným zázemím BEA campusu Olomouc. Naším posláním je poskytování přidané hodnoty našim zákazníkům formou vlastních inovativních IT řešení. Věříme v koncept společenské odpovědnosti firem a podporujeme náš region. Jsme dceřinou společností holdingu pod mateřskou společností TESSELA HOLDING SE

Firma
Videospot o nás
Firma

Reference

Vážíme si důvěry našich zákazníků a partnerů. Dlouhodobě nám dává důvěru více než 100 zákazníků z České republiky i zahraničí, kteří působí v oblasti státní správy, zdravotnictví, realit a mnoha dalších segmentů.

Firma

Reference

Vážíme si důvěry našich zákazníků a partnerů. Dlouhodobě nám dává důvěru více než 100 zákazníků z České republiky i zahraničí, kteří působí v oblasti státní správy, zdravotnictví, realit a mnoha dalších segmentů.

Firma

Společenská odpovědnost (CSR)

Jsme společensky odpovědnou firmou. Je nám ctí podporovat projekty a organizace, které mají vazbu na Olomoucký region či na oblast osobnostního, profesního a kulturního rozvoje společnosti kolem nás.

Firma

Společenská odpovědnost (CSR)

Jsme společensky odpovědnou firmou. Je nám ctí podporovat projekty a organizace, které mají vazbu na Olomoucký region či na oblast osobnostního, profesního a kulturního rozvoje společnosti kolem nás.

Firma

Compliance program

Vybudovali jsme a ve spolupráci s naší mateřskou společností TESSELA HOLDING SE dále rozvíjíme soubor vzájemně provázaných a vynucovaných opatření nazývaných Compliance programem, která zajišťují náš soulad s požadavky (nejen) právních norem, minimalizují rizika vzniku neetického či nezákonného jednání a poskytují nám účinnou ochranu v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob.

Firma

Compliance program

Vybudovali jsme a ve spolupráci s naší mateřskou společností TESSELA HOLDING SE dále rozvíjíme soubor vzájemně provázaných a vynucovaných opatření nazývaných Compliance programem, která zajišťují náš soulad s požadavky (nejen) právních norem, minimalizují rizika vzniku neetického či nezákonného jednání a poskytují nám účinnou ochranu v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob.

Firma

Integrovaný systém řízení 

Naše společnost má implementován Integrovaný systém řízení (ISŘ) jako nástroj pro úspěšné řízení všech svých procesů, neustálé zvyšování jejich výkonnosti a tím posílení své konkurenceschopnosti v oblasti poskytování svých služeb. 

Firma

Integrovaný systém řízení 

Naše společnost má implementován Integrovaný systém řízení (ISŘ) jako nástroj pro úspěšné řízení všech svých procesů, neustálé zvyšování jejich výkonnosti a tím posílení své konkurenceschopnosti v oblasti poskytování svých služeb. 

Firma

Ochrana oznamovatelů

Oznamování protiprávního jednání, známé také jako whistleblowing, považujeme v prostředí společnosti TESCO SW a.s. za významný nástroj určený k ochraně společnosti, který umožňuje efektivně předcházet finančním, právním i reputačním dopadům, které mohou být spojeny s případným protiprávním jednáním zaměstnanců a dalších osob v obdobném postavení.

Firma

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníků, zaměstnanců a jiných osob, které k nám mají jakýkoli vztah je pro nás jednou z hlavních priorit a jsme si plně vědomi důležitosti bezpečného nakládání s osobními údaji. Veškeré osobní údaje proto zpracováváme se vší odpovědností a v souladu s požadavky Nařízení EP a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a navazující národní legislativy.

Firma

Ochrana oznamovatelů

Oznamování protiprávního jednání, známé také jako whistleblowing, považujeme v prostředí společnosti TESCO SW a.s. za významný nástroj určený k ochraně společnosti, který umožňuje efektivně předcházet finančním, právním i reputačním dopadům, které mohou být spojeny s případným protiprávním jednáním zaměstnanců a dalších osob v obdobném postavení.

Firma

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníků, zaměstnanců a jiných osob, které k nám mají jakýkoli vztah je pro nás jednou z hlavních priorit a jsme si plně vědomi důležitosti bezpečného nakládání s osobními údaji. Veškeré osobní údaje proto zpracováváme se vší odpovědností a v souladu s požadavky Nařízení EP a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a navazující národní legislativy.

Firma

Projekty EU

Přehled podpořených projektů a aktuální informace o nich.

Firma

Projekty EU

Přehled podpořených projektů a aktuální informace o nich.

Firma