Skip to content

Integrovaný systém řízení

Naše společnost má implementován Integrovaný systém řízení (ISŘ) jako nástroj pro úspěšné řízení všech svých procesů, neustálé zvyšování jejich výkonnosti a tím posílení své konkurenceschopnosti v oblasti poskytování svých služeb.

Zárukou kvality a bezpečnosti našich služeb je důsledné uplatňování Integrovaného systému řízení dle norem ISO a bezpečnostních principů ochrany informací v souladu s požadavky Národního bezpečnostního úřadu. Politiky systému řízení pak určují svým strategickým významem celkové záměry a způsoby jejich naplnění pro danou oblast.

Systém managementu kvality (QMS)

Integrovaný systém řízení

Systém environmentálního managementu (EMS)

Integrovaný systém řízení

Systém managementu služeb IT (SMS)

Integrovaný systém řízení

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS)

Poskytování cloudových služeb

ISO_27001_27017_27018_S3100