Skip to content
Monit+

Monit+

Specializovaný administrativní informační systém. Procesní i datové zabezpečení kompletního řízení a administrativních procesů nad projekty dotačních programů z Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice.

Co není měřitelné

není řiditelné

Hlavní přínosy

Monit+ je napojen řadou rozhraní na desítky informačních systémů státní správy České republiky i Evropské unie podílejících se na implementaci dotačních programů EU. Administrativní informační systém Monit+ zahrnuje systémy Monit2014+ a Monit2021+.

Řešení je orientováno procesně (je patrná následnost procesů v průběhu monitorovacího období). Systém je plně v souladu s koncepcí moderního e-Governmentu (využívá stávajících agend v oblasti Základních registrů ČR).

Procesní orientace

Řešení je orientováno procesně (je patrná následnost procesů v průběhu monitorovacího období). Systém je plně v souladu s koncepcí moderního e-Governmentu (využívá stávajících agend v oblasti Základních registrů ČR).
Řešení je založeno na 4. generací úspěšného produktu IS Monit, který v sobě kumuluje zkušenosti z již třetího programového období (Phare, SF 2004-2006, SF 2007-2013).

Spolehlivost

Řešení je založeno na 4. generací úspěšného produktu IS Monit, který v sobě kumuluje zkušenosti z již třetího programového období (Phare, SF 2004-2006, SF 2007-2013).
Řešení je modulární, což umožňuje variabilnost, nahrazení části procesů pro operační programy, které mají vlastní specifika, nebo vypuštění části procesů pro operační programy, pro které jsou procesy irelevantní.

Variabilita

Řešení je modulární, což umožňuje variabilnost, nahrazení části procesů pro operační programy, které mají vlastní specifika, nebo vypuštění části procesů pro operační programy, pro které jsou procesy irelevantní.
Řešení je založeno na ověřených standardních SW produktech, čímž jsou minimalizovány náklady na individuální vývoj.

Úspora

Řešení je založeno na ověřených standardních SW produktech, čímž jsou minimalizovány náklady na individuální vývoj.
Jednotné rozhraní pro interní uživatele a jednotné rozhraní pro externí uživatele je dostupné prostřednictvím prostého webového přístupu.

Uživatelská přívětivost

Jednotné rozhraní pro interní uživatele a jednotné rozhraní pro externí uživatele je dostupné prostřednictvím prostého webového přístupu.
Otevřené řešení schopné propojení na systémy řízení výroby, technickou diagnostiku, sběr dat, komunikační prostředky apod.

Integrace

Otevřené řešení schopné propojení na systémy řízení výroby, technickou diagnostiku, sběr dat, komunikační prostředky apod.

Klíčové funkce

Funkcionalita systému Monit+ pokrývá veškeré základní procesy obecného životního cyklu dotačních programů i v rámci nich realizovaných konkrétních projektů.

Národní koordinace

Základní blok, který pokrývá procesy monitorování v oblasti plánování a monitorování Dohody o partnerství ČR 2014-2020.

Správa a monitoring OP

Pokrytí procesů administrace a řízení v oblasti plánování, realizace i monitorování jednotlivých operačních programů.

Projektová úroveň

Základní blok, který pokrývá procesy monitorování v oblasti projektové úrovně.

CSSF14+

Uživatelské rozhraní, které zprostředkovává interním uživatelům funkcionalitu aplikační logiky zákl. a průřezových modulů související s monit. procesy.

IS KP14+

Uživatelské rozhraní, které zprostředkovává externím uživatelům funkcionalitu aplikační logiky vybraných monitorovacích procesů. 

Portál IS KP14+ je součást MS2014+ a je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů.

Podpora oběhu dokumentů

Pokrývá procesy související s oběhem dokumentů. Jedná se o procesy správy dokumentů, ukládání apod.

Vytěžování dat

Pokrývá procesy související s reportingem. Jedná se o procesy související se zpracováním výstupů a přehledů pro efektivní řízení monitorování.

Interní depeše

Pokrývá procesy související s interní komunikaci uživatelů systému. Jedná se o procesy přijímání a odesílání zpráv, notifikací a ostatních informací.

Individuální formuláře

Pokrývá procesy související se správou individuálních formulářů systému. Jedná se o procesy vytvoření formulářů, verzování formulářů, publikace formulářů apod.

Univerzální komunikační rozhraní

Pokrývá integrací systému na externí informační systémy a zdroje, jedná se o procesy související s importem a exportem dat a integrací procesů.

Klíčové funkce

Funkcionalita systému Monit+ pokrývá veškeré základní procesy obecného životního cyklu dotačních programů i v rámci nich realizovaných konkrétních projektů.

Národní koordinace

Základní blok, který pokrývá procesy monitorování v oblasti plánování a monitorování Dohody o partnerství ČR 2014-2020.

Správa a monitoring OP

Pokrytí procesů administrace a řízení v oblasti plánování, realizace i monitorování jednotlivých operačních programů.

Projektová úroveň

Základní blok, který pokrývá procesy monitorování v oblasti projektové úrovně.

CSSF14+

Uživatelské rozhraní, které zprostředkovává interním uživatelům funkcionalitu aplikační logiky zákl. a průřezových modulů související s monit. procesy.

IS KP14+

Uživatelské rozhraní, které zprostředkovává externím uživatelům funkcionalitu aplikační logiky vybraných monitorovacích procesů.

Podpora oběhu dokumentů

Pokrývá procesy související s oběhem dokumentů. Jedná se o procesy správy dokumentů, ukládání apod.

Vytěžování dat

Pokrývá procesy související s reportingem. Jedná se o procesy související se zpracováním výstupů a přehledů pro efektivní řízení monitorování.

Interní depeše

Pokrývá procesy související s interní komunikaci uživatelů systému. Jedná se o procesy přijímání a odesílání zpráv, notifikací a ostatních informací.

Individuální formuláře

Pokrývá procesy související se správou individuálních formulářů systému. Jedná se o procesy vytvoření formulářů, verzování formulářů, publikace formulářů apod.

Univerzální komunikační rozhraní

Pokrývá integrací systému na externí informační systémy a zdroje, jedná se o procesy související s importem a exportem dat a integrací procesů.

Referenční projekty

  • Ministerstvo pro místní rozvoj – MS2014+ je určen pro vyplňování, podávání a administraci žádostí o dotace ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020. Informační systém MS2014+ je informačním systémem kritické informační infrastruktury ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj – MS2021+ je určen pro vyplňování, podávání a administraci žádostí o dotace ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2021 až 2027.

Technologie

Prezentační vrstva: HTML5, HTML.

Monit2014+ funguje s Oracle Database/ Oracle Weblogic Server/ Oracle Linux a plně podporuje Oracle Exadata Database Machine (EXADATA) and Oracle Exalogic Elastic Cloud.