Skip to content
TEAF

TEAF

Řešení TESCO SW Enterprise Application Framework (TEAF) nabízí funkcemi nabitou platformu pro vývoj malých i velkých vícevrstvých webových aplikací a to včetně podpory mobilního přístupu k vašim datům.

Na TEAF jsou postaveny informační systémy platformy FaMa+, které již několik let nachází uplatnění mj. ve zdravotnických zařízeních (FaMa+ TPIS), v organizacích státní správy (FaMa+ AM, FaMa+ ITSM, FaMa+ EAI) či ve společnostech, které poskytují krátkodobé i dlouhodobé nájmy a další servisní služby (FaMa+ CAFM).

Hlavní přínosy

TEAF disponuje nástroji, které provedou celým vývojovým procesem od analytického návrhu, přes programování a testování aplikační logiky až po finální produkt, který je možné prezentovat zákazníkovi. Díky obrovskému množství předpřipravené základní funkcionality a grafických komponent uživatelského rozhraní TEAF umožní maximalizovat efektivitu aplikačního vývoje a hlavně doručovat zákazníkem požadovanou funkcionalitu v krátkém čase. Díky platformě TEAF je vývoj aplikací snadnější než kdy dříve.

Rychlejší a efektivnější vývoj software

Rychlejší a efektivnější vývoj software

Bezpečnost dat

Bezpečnost dat

Sada předpřipravených UI komponent

Sada předpřipravených UI komponent

Přístup k datům kdykoliv a odkudkoliv

Přístup k datům kdykoliv a odkudkoliv

Robustnost a škálovatelnost

Robustnost a škálovatelnost

Přehledné a intuitivní ovládání

Přehledné a intuitivní ovládání

Klíčové funkce

UI návrh a komponenty

Prostřednictvím obsaženého UI editoru a za využití předpřipravených a hotových UI komponent jste schopni ve chvilce navrhnout svůj první formulář. Nejpoužívanější komponenty jsou již v rámci TEAF předpřipraveny a vy je můžete začít rovnou používat.

Lokalizace

Platforma TEAF při vývoji počítá s tím, že chcete své aplikace dodávat do celého světa, proto umožňuje lokalizovat veškeré zobrazované uživatelské texty a to do neomezeného počtu světových jazyků.

Přístupová práva

Bezpečnost vašich dat je pro nás prioritou, proto jsou veškerá uživatelská oprávnění nastavována a vyhodnocována na straně serveru. Nepovolaná osoba se tak k vašim datům jen tak nedostane.

Autentizace uživatelů

Pro přihlášení k výsledné aplikaci můžete použít aplikační nebo ActiveDirectory účty s podporou SSO (Single Sign On) nebo využívat externí autentizační providery prostřednictvím OAuth.

DMS

Pro ukládání dokumentů můžete použít aplikační databázi, ale také předpřipravené konektory pro IBM FileNet DMS, Oracle DMS nebo FileSystem DMS. Funkcionalitu DMS můžete navíc zkombinovat např. s workflow enginem, který je rovněž součástí platformy TEAF, a posunout tak vaše řešení na zcela jinou úroveň.

Kryptografie

Uživatelé vašich aplikací postavených na platformě TEAF mohou pohodlně vytvářet a ověřovat elektronické podpisy, časová razítka či šifrovat data. Vše je navíc opět realizováno s ohledem na maximální bezpečnost a v souladu se zákonnými požadavky.

Exporty a sestavy

Uživatelé mohou exportovat data zobrazovaná na standardních formulářích do formátu XLSX, CSV nebo XML, stejně tak lze provádět i exporty grafů a grafických dat např. do PNG nebo PDF formátu. Předpřipraveny jsou základní tisknutelné sestavy, zároveň platforma umožňuje definovat vlastní šablony ve formátu DOCX.

Workflow

Platforma TEAF nabízí komplexní a plně přizpůsobitelný workflow engine, který naplní všechny vaše nejnáročnější požadavky. Všechno to, dle čeho je možné se ve vašich rozhodovat a je pro vás relevantní, můžete s TEAF workflow enginem nastavit.

Dlouhotrvající transakce

Dlouhotrvající operace jsou automaticky po uplynutí stanovené doby přesunuty na pozadí a uživatel může v aplikace dále pracovat. O dokončení operace je uživatel informován prostřednictvím interní zprávy.

Naplánované úlohy

Pokud potřebujete automaticky a pravidelně spouštět určité činnosti v rámci aplikace, pak není nic snadnějšího, než využít vestavěnou funkcionalitu pro naplánované úlohy. Takto můžete např. každý 1. den v měsíci pouštět přepočet mezd apod.

Audit

Pokud je pro vás důležité monitorovat kdo kdy provedl ve vaší aplikaci jakou operaci a nad jakými daty, pak můžete využít vestavěného auditu. Se zapnutým auditem vám již nikdo nebude moci tvrdit „já to neudělal“.

Technologie

Prezentační vrstva

V rámci TEAF je prezentační vrstva založena na nejnovějších webových technologiích, jako je HTML5, CSS3, JavaScript (TypeScript), React/Redux a další. Díky tomu již nemusíte mít strach, že se ke svým datům nedostane kdykoliv a odkudkoliv ze svého chytrého mobilního telefonu nebo tabletu (Android, Windows Phone/Mobile, iOS).

Aplikační (business) vrstva

Pro tvorbu aplikační logiky můžete využít bohatých možností programovacího jazyka C# a obecně Microsoft .NET Framework, se kterým je TEAF na této úrovni plně kompatibilní.

API rozhraní

Pokud si chcete vyvinout vlastní prezentační vrstvu mimo platformu TEAF, tak i s tímto nebudete mít problém. Nad dostupným a dobře zdokumentovaným API aplikační služby si můžete vystavět prezentační vrstvu založenou na vámi požadované technologii. Stejně tak můžete API využít pro integraci se systémy třetích stran.

Objektově-relační mapper (ORM)

Nemusíte se zabývat otázkou jak převést jednotlivé objekty programovacího jazyka do databázového prostředí a zpět, jelikož tento problém za vás vyřeší ORM, který je součástí TEAF a podporuje databáze Oracle a Microsoft SQL Server.

Model-Driven Development

Generování datových struktur a programových tříd nebylo s žádnou jinou vývojářskou platformou ještě tak snadné.

MyDesk

Nadstavba frameworku pro vytvoření portálových aplikací a uživatelských dashboardů.

Jednoduchý a přehledný nástroj pro přehled požadavků a souvisejících informací.

Pro každou situaci je možné implementovat specifické formuláře i proces, nastavit komunikační nástroje a notifikační zprávy. Nasazení tohoto portálu pokryje potřeby HelpDesku, vstup ke službám ServiceDesku nebo může fungovat jako základní modul pro jakékoliv systémy používající požadavky a jejich procesy i v nonIT prostředí.