Skip to content

Ochrana oznamovatelů

Veškerá oznámení podaná v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, budou v TESCO SW a.s. řešena nestranně, důsledně a s maximálním důrazem na ochranu oznamovatelů.