Skip to content

Portál pacienta

Informační systém představující nový komunikační kanál mezi zdravotnickým zařízením (nebo státní institucí) a pacientem nebo blízkými pro komplexní řešení jejich životních situací. Je hlavní součástí eHealth portálu.

Portál pacienta - úvodní

Portálové řešení pro zdravotnická zařízení

Portál pacienta Nabízí přístup k řešení komunikace a požadavků vůči zdravotnickému zařízení z jednoho online prostředí. Slouží pacientům a oprávněným osobám (rodinným příslušníkům), kterým poskytuje náhled na osobní zdravotnickou dokumentaci, objednávání na vyšetření, vyplňování formulářů, zasílání upozornění apod.

Portál zdravotníka Umožňuje externímu zdravotníkovi zobrazit zdravotnickou dokumentaci pacienta vedenou ve Fakultní nemocnici Olomouc nebo v jiné nemocnici. Zejména se jedná o praktické lékaře či jiné odborné specialisty mimo nemocnice.

Hlavní přínosy

Elektronická komunikace přináší úsporu času, snadnost komunikace, dostupnost 24/7.

Úspora času

Elektronická komunikace přináší úsporu času, snadnost komunikace, dostupnost 24/7.
Přehledné rozhraní s popisy všech životních situací s odkazy na potřebné postupy.

Přehlednost

Přehledné rozhraní s popisy všech životních situací s odkazy na potřebné postupy.
Možnost zobrazit souhrnnou kartu, na které bude na jednom místě uveden přehled zdravotních údajů o pacientovi s možností třídění dle času a typu zpráv.

Uživatelská nástěnka

Možnost zobrazit souhrnnou kartu, na které bude na jednom místě uveden přehled zdravotních údajů o pacientovi s možností třídění dle času a typu zpráv.
Přehledné a bezpečné rozhraní, které navede uživatele k tomu, co potřebuje, včetně možnosti vyplnění formulářů týkající se léčby.

Snadná komunikace

Přehledné a bezpečné rozhraní, které navede uživatele k tomu, co potřebuje, včetně možnosti vyplnění formulářů týkající se léčby.
Integrace na objednávací systém a SMS službu pro posílání zpráv. Synchronizace uživatelských údajů s centrálním registrem pacientů na základě doporučených integračních IHE profilů pro sdílení informací mezi zdravotnickými IS na základě mezinárodních standardů pro komunikaci pro přenos klinických dat HL7.

Integrace

Integrace na objednávací systém a SMS službu pro posílání zpráv. Synchronizace uživatelských údajů s centrálním registrem pacientů na základě doporučených integračních IHE profilů pro sdílení informací mezi zdravotnickými IS na základě mezinárodních standardů pro komunikaci pro přenos klinických dat HL7.
Veškerá výměna dat v rámci portálu probíhá zabezpečeným způsobem s využitím šifrovacích mechanismů. K autentizaci uživatele bude využit Národní bod pro identifikaci pomocí elektronického OP, případně bankovní identity. Přístup ke zdravotnické dokumentaci a dalším službám bude povolen jen na základě vytvořené registrace uživatele a ověření jeho údajů.

Bezpečnost

Veškerá výměna dat v rámci portálu probíhá zabezpečeným způsobem s využitím šifrovacích mechanismů. K autentizaci uživatele bude využit Národní bod pro identifikaci pomocí elektronického OP, případně bankovní identity. Přístup ke zdravotnické dokumentaci a dalším službám bude povolen jen na základě vytvořené registrace uživatele a ověření jeho údajů.
Zjednodušení procesů zpracování životních situací uvnitř zdravotnického zařízení. Žádné nároky na technické vybavení pacientů.

Jednoduchost

Zjednodušení procesů zpracování životních situací uvnitř zdravotnického zařízení. Žádné nároky na technické vybavení pacientů.
Tvorba reportů a statistických přehledů v rámci back-office části portálu.

Manažerské výstupy

Tvorba reportů a statistických přehledů v rámci back-office části portálu.
Řešení umožňuje rozšiřování nabízených služeb a individuální branding aplikace respektující aktuální webovou prezentaci zdravotnického zařízení.

Branding

Řešení umožňuje rozšiřování nabízených služeb a individuální branding aplikace respektující aktuální webovou prezentaci zdravotnického zařízení.
Systém umožňuje pacientovi náhled na jeho zdravotnickou dokumentaci.

Zdravotnická dokumentace

Systém umožňuje pacientovi náhled na jeho zdravotnickou dokumentaci.
Součástí řešení je vlastní objednávkový systém, případně je možná integrace i na objednávkový systém třetí strany.

Objednávky k vyšetření

Součástí řešení je vlastní objednávkový systém, případně je možná integrace i na objednávkový systém třetí strany.
Vhodné jako komunikační kanál mezi pacientem a lékařem, např. pomocí videokonference. Identitu pacienta lze ověřit pomocí NIA nebo BankID.

Komunikace mezi lékařem a pacientem

Vhodné jako komunikační kanál mezi pacientem a lékařem, např. pomocí videokonference. Identitu pacienta lze ověřit pomocí NIA nebo BankID.

Klíčové funkce

Veřejná část

Veřejná část obsahuje popis veškerých životních situací, náležitostí k jejich vyřízení a aktuální informace pro pacienty spojené s vyřizováním těchto životních situací včetně odpovědí na často kladené dotazy. Občané na ni nahlížejí anonymně, je přístupná veřejnosti. Veřejná část bývá realizována vložením textů životních situaci do stávající webové prezentace zdravotnického zařízení, popř. samostatným portálem vytvořeným dle grafického manuálu instituce. Pacient například může zjistit informace ohledně provozní doby ordinací.

Soukromá zóna

Soukromá zóna je určena pro každého pacienta, jehož identita je už ověřena. Zóna poskytuje přístup k jednotlivým službám a umožňuje on-line řešení vybraných životních situací, od náhledu do zdravotnické dokumentace přes objednávání k vyšetření, vyplňování formulářů až po příjem upozornění.

Backend zóna

Backend zóna je určena pro pracovníky zdravotnického zařízení (ZZ). V této zóně pověření pracovníci ZZ dále zpracovávají podané žádosti vztahující se k životním situacím. To může obnášet úzkou spolupráci s dalšími interními systémy ZZ, např. s objednávacím systémem. Komunikace s těmito systémy pak probíhá prostřednictvím univerzálního komunikačního rozhraní, které může být realizováno prostřednictvím integrační platformy. Backend zóna disponuje číselníky i moduly, které pověřeným pracovníkům ZZ zajišťují agendu, na kterou ZZ nedisponuje vlastním informačním systémem a její evidence je často řešena formou tabulkové aplikace MS Excel. Tyto moduly jsou pak konfigurovatelné včetně možností výstupních sestav a exportů.

Mobilní aplikace Ezdra

Moderní mobilní aplikace sloužící pacientům jako alternativní komunikační kanál pro snadný, rychlý a bezpečný přístup k jeho zdravotnickým záznamům. Pacient se v pár krocích může objednat k lékaři nebo se podívat na své již naplánované úkoly. Díky aktualitám bude mít pacient vždy přehled, co se děje v jeho zdravotnických zařízeních.

Naši zákazníci

Tato zdravotnická zařízení využívají komplexní eHealth portál:

Kontaktní formulář

V případě dotazů vyplňte níže uvedený formulář a my se Vám do 3 dnů ozveme s možnostmi řešení. Tento formulář je určen pouze pro zdravotnická zařízení. Pacienti, kteří mají zájem o registraci do Portálu pacienta, musí navštívit webové stránky konkrétního zdravotnického zařízení.