Skip to content

Facility management

Informační systémy pro facility management (CAFM) najdou své uplatnění v organizacích, které jsou zaměřeny na poskytování krátkodobého i dlouhodobého pronájmu bytových i nebytových prostor.

FaMa+ CAFM

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku. 

EMA+ CAFM

Cloudový nástroj pro správu a řízení majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

Maja

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro rychlou a spolehlivou inventarizaci majetku, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Řešení

Finanční a účetní agendy

Komplexní a koordinované řízení finančních a účetních agend (EIS) v organizaci. 

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Řešení

Frameworky

Framework TESCO SW nabízí funkcemi nabitou platformu pro vývoj malých i velkých vícevrstvých webových aplikací a to včetně podpory mobilního přístupu k vašim datům.

TESCOSW Enterprise Application Framework. 

Nástroj elektronického nakupování. 

MyDesk

Nadstavba frameworku pro vytvoření portálových aplikací a uživatelských dashboardů.

Řešení

Kybernetická bezpečnost

Řešení kybernetické bezpečnosti přesně dle potřeb zákazníka a ZoKB.

Ochrana podnikových dat a procesů. 

Řešení GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR)

Crypto ID

Vysoce specializovaný a komplexní produkt pro zajištění ochrany IS.

Řešení

Logistika

Skladové hospodářství, objednávání zboží. 

FaMa+ CAFM

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku včetně skladového hospodářství.

Inventarizace

Online mobilní aplikace v HTML5 doplňující informační systémy pro správu majetku.

Řešení

Nájemní vztahy

Informační systémy pro komplexní správu bytových a nebytových nájmů. 

FaMa+ CAFM

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku včetně skladového hospodářství.

EMA+ LAM

Cloudový nástroj proonline správu a řízení nájemních vztahů v rámci komerčních i bytových portfolií.

Leasa+

Rychlá správa a řízení nájemních vztahů ve formě přehledného webového prostředí. 

Leasa

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu doplňující webový portál pro online správu a řízení nájemních vztahů Leasa+, dokáže pracovat také v off-line režimu. 

Řešení

Portálové systémy

Portál příspěvkových organizací

Komplexní řešení pro efektivní komunikaci mezi úřadem a příspěvkovými organizacemi.

Portál občana

Komunikační kanál mezi úřadem municipality a občanem pro komplexní řešení životních situací občana.

Portál pacienta

Informační systém představující nový komunikační kanál mezi zdravotnickým zařízením a pacientem.

Portál žadatele

Portál IS KP14+ je součást MS2014+ a je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů.

Řešení

Provoz nemocnic

Pro komplexní řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči nabízíme on-premise i online informační systémy.

FaMa+ TPIS

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku. 

EMA+ TPIS

Oborové řešení pro podporu řízení technicko-provozní oblasti.

EMA+ CAFM

Cloudový nástroj pro správu a řízení majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

PPNP

Online mobilní aplikace v HTML5 doplňující funkcionalitu IS pro provoz nemocnic.

Maja

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro rychlou a spolehlivou inventarizaci majetku, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Řešení

Řízení energií

Informační systémy pro energetický management (EM) podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

FaMa+ EM

On-premise software pro zápis, sledování a vyhodnocování informací o energetickém řízení.

EMA+ EM

Komplexní online cloudový nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií.

EMA

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu doplňující webový portál pro online správu a řízení energií pro pohodlnou práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

SmartPlug

Komplexní online cloudový nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií.

Řešení

Řízení služeb IT

Řešení pro správu požadavků, událostí či problémů, které vychází z mezinárodně uznávané knihovny standardů ITIL V3 pro správu IT služeb.  Knihovna standardů ITIL V3 je nejúspěšnějším a nejpoužívanějším přístupem pro řízení IT služeb a představuje tzv. “best practices” (nejlepší zkušenosti z praxe) v oboru IT.

FaMa+ ITSM

Modulární on-premise řešení pro správu IT služeb.

Tento produkt je možné velmi efektivně kombinovat s  Portálovými systémy, čímž získává efektivní a jednoduchou portálovou nadstavbu pro široké spektrum uživatelů.

Řešení

SmartHome a SmartCities

Efektivní řešení pro chytrá města a chytré domácnosti. 

SmartCity

Oborové řešení pro podporu řízení chytrých měst oblasti řízení veřejného osvětlení.

SmartPlug

Komplexní online cloudový nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií.

ELIA

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu umožňující rychlou a efektivní správu osobních financích či spotřeb energií v domácnosti, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Řešení

Specifická řešení

Vývoj specifických řešení na míru dle potřeb a požadavků zákazníka. 

IS UOOU

Specifický software pro evidenci procesů a činností spojených se zpracováním osobních údajů.

ORG

Specifický informační systém zajišťující ochranu osobních údajů v základních registrech.

Áčko

Centralizovaná evidence a správa obchodů a objednávek na devizových trzích.

OLB

Specifický systém Online Broker pro realizaci obchodů a objednávek na devizovém trhu.

Meddiag

Softwarový nástroj pro digitální analýzu obrazů v medicínské praxi.

PorGyn

Oborové medicínské řešení pro gynekologii.

Lucky App

Jednoduchá a intuitivní mobilní aplikace v Xamarinu a webová aplikace, která slouží k ověřování znalostí zkoušeného formou online testů, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Řešení

Správa veřejného majetku

Vyvíjíme informační systémy na míru veřejným institucím pro komplexní a koordinované řízení celého životního cyklu majetku, které spojuje ekonomicko-účetní, technický a majetkoprávní pohled na majetek s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

FaMa+ AM

On-premise software pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb. Komplexní vedení právní agendy majetkové i nemajetkové problematiky.

EMA+ CAFM

Cloudový nástroj pro správu a řízení majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

Maja

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro rychlou a spolehlivou inventarizaci majetku, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Řešení

Systémová integrace

Služby systémové integrace nabízené společností TESCO SW a.s. jsou zaměřeny na sjednocení různých typů systémů, subsystémů a softwarových komponent v jeden fungující celek. Jedná se nejen o propojení systémů vyvíjených společností TESCO SW, ale i systémů/komponent partnerských společnosti.

Služby systémové integrace jsou poskytovány v souladu s mezinárodně uznávanou knihovnou pro správu IT služeb ITIL V3. Jedná se o řešení pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci. 

Řešení

Údržba (CMMS)

Informační systémy pro plánování, řízení a správu údržby (Computerized Maintenance Management System) zahrnující kompletní technickou evidenci majetku, řízení údržby veškerého provozovaného zařízení uživatele, sledování a vyhodnocení údržbových prací a řízení personálních zdrojů.

Korund+

Modulární on-premise řešení pro plánování a řízení údržby.

EMA+ CMMS

Komplexní nástroj pro efektivní online údržbu strojů a zařízení.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Řešení

Veřejné investování

Elektronické zadávání, monitorování projektů SF. 

Monit+

Specializovaný administrativní informační systém.

Nástroj elektronického nakupování. 

Řešení

Facility management

Informační systémy pro facility management (CAFM) najdou své uplatnění v organizacích, které jsou zaměřeny na poskytování krátkodobého i dlouhodobého pronájmu bytových i nebytových prostor.

Řešení

FaMa+ CAFM

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku. 

EMA+ CAFM

Cloudový nástroj pro správu a řízení majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Maja

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro rychlou a spolehlivou inventarizaci majetku, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Finanční a účetní agendy

Komplexní a koordinované řízení finančních a účetních agend (EIS) v organizaci. 

Řešení

FaMa+ FA

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Frameworky

Framework TESCO SW nabízí funkcemi nabitou platformu pro vývoj malých i velkých vícevrstvých webových aplikací a to včetně podpory mobilního přístupu k vašim datům.

Řešení

TEAF

TESCOSW Enterprise Application Framework. 

MyDesk

Jednoduchý a přehledný nástroj pro přehled požadavků a souvisejících informací.

ELEN

Nástroj elektronického nakupování. 

Kybernetická bezpečnost

Framework TESCO SW nabízí funkcemi nabitou platformu pro vývoj malých i velkých vícevrstvých webových aplikací a to včetně podpory mobilního přístupu k vašim datům.

Řešení

Řešení kybernetické bezpečnosti

Řešení kybernetické bezpečnosti přesně dle potřeb zákazníka a ZoKB.

Bezpečnostní monitoring a dohled

Ochrana podnikových dat a procesů. 

Řešení GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR)

Crypto ID

Vysoce specializovaný a komplexní produkt pro zajištění ochrany IS.

Logistika

Skladové hospodářství, objednávání zboží. 

Řešení

FaMa+ CAFM

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku včetně skladového hospodářství.

Inventarizace

Online mobilní aplikace v HTML5 doplňující informační systémy pro správu majetku.

Nájemní vztahy

Informační systémy pro komplexní správu bytových a nebytových nájmů. 

Řešení

FaMa+ CAFM

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku včetně skladového hospodářství.

EMA+ LAM

Cloudový nástroj proonline správu a řízení nájemních vztahů v rámci komerčních i bytových portfolií.

Leasa+

Rychlá správa a řízení nájemních vztahů ve formě přehledného webového prostředí. 

Leasa

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu doplňující webový portál pro online správu a řízení nájemních vztahů Leasa+, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Portálové systémy

Řešení

Portál příspěvkových organizací

Komplexní řešení pro efektivní komunikaci mezi úřadem a příspěvkovými organizacemi.

Portál občana

Komunikační kanál mezi úřadem municipality a občanem pro komplexní řešení životních situací občana.

Portál pacienta

Informační systém představující nový komunikační kanál mezi zdravotnickým zařízením a pacientem nebo jeho blízkými pro komplexní řešení jejich životních situací.

Portál žadatele

Portál IS KP14+ je součást MS2014+ a je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů.

Provoz nemocnic

Pro komplexní řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči nabízíme on-premise i online informační systémy.

Řešení

FaMa+ TPIS

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku. 

EMA+ CAFM

Cloudový nástroj pro správu a řízení majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

Maja

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro rychlou a spolehlivou inventarizaci majetku, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

PPNP

Online mobilní aplikace v HTML5 doplňující funkcionalitu IS pro provoz nemocnic.

Řízení energií

Informační systémy pro energetický management (EM) podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

Řešení

FaMa+ EM

On-premise software pro zápis, sledování a vyhodnocování informací o energetickém řízení.

EMA+ EM

Komplexní online cloudový nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií.

EMA

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu doplňující webový portál pro online správu a řízení energií pro pohodlnou práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

SmartPlug

Komplexní online cloudový nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií.

Řízení služeb IT

Řešení pro správu požadavků, událostí či problémů, které vychází z mezinárodně uznávané knihovny standardů ITIL V3 pro správu IT služeb.  Knihovna standardů ITIL V3 je nejúspěšnějším a nejpoužívanějším přístupem pro řízení IT služeb a představuje tzv. “best practices” (nejlepší zkušenosti z praxe) v oboru IT.

Řešení

FaMa+ ITSM

Modulární on-premise řešení pro správu IT služeb.

Tento produkt je možné velmi efektivně kombinovat s  Portálovými systémy, čímž získává efektivní a jednoduchou portálovou nadstavbu pro široké spektrum uživatelů.

SmartHome a SmartCities

Efektivní řešení pro chytrá města a chytré domácnosti. 

Řešení

SmartCity

Oborové řešení pro podporu řízení chytrých měst oblasti řízení veřejného osvětlení.

SmartPlug

Komplexní online cloudový nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií.

ELIA

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu umožňující rychlou a efektivní správu osobních financích či spotřeb energií v domácnosti, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Specifická řešení

Vývoj specifických řešení na míru dle potřeb a požadavků zákazníka. 

Řešení

IS UOOU

Specifický software pro evidenci procesů a činností spojených se zpracováním osobních údajů.

ORG

Specifický informační systém zajišťující ochranu osobních údajů v základních registrech.

Áčko

Centralizovaná evidence a správa obchodů a objednávek na devizových trzích.

Meddiag

Softwarový nástroj pro digitální analýzu obrazů v medicínské praxi.

OLB

Specifický systém Online Broker pro realizaci obchodů a objednávek na devizovém trhu.

PorGyn

Oborové medicínské řešení pro gynekologii.

Lucky app

Jednoduchá a intuitivní mobilní aplikace v Xamarinu a webová aplikace, která slouží k ověřování znalostí zkoušeného formou online testů, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Správa veřejného majetku

Vyvíjíme informační systémy na míru veřejným institucím pro komplexní a koordinované řízení celého životního cyklu majetku, které spojuje ekonomicko-účetní, technický a majetkoprávní pohled na majetek s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Řešení

FaMa+ AM

On-premise software pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb. Komplexní vedení právní agendy.

EMA+ CAFM

Cloudový nástroj pro správu a řízení majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

Maja

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro rychlou a spolehlivou inventarizaci majetku, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Systémová integrace

Služby systémové integrace nabízené společností TESCO SW a.s. jsou zaměřeny na sjednocení různých typů systémů, subsystémů a softwarových komponent v jeden fungující celek. Jedná se nejen o propojení systémů vyvíjených společností TESCO SW, ale i systémů/komponent partnerských společnosti.

Řešení

Služby systémové integrace jsou poskytovány v souladu s mezinárodně uznávanou knihovnou pro správu IT služeb ITIL V3. Jedná se o řešení pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci. 

Údržba (CMMS)

Informační systémy pro plánování, řízení a správu údržby (Computerized Maintenance Management System) zahrnující kompletní technickou evidenci majetku, řízení údržby veškerého provozovaného zařízení uživatele, sledování a vyhodnocení údržbových prací a řízení personálních zdrojů.

Řešení

Korund+

Modulární on-premise řešení pro plánování a řízení údržby.

EMA+ CMMS

Komplexní nástroj pro efektivní online údržbu strojů a zařízení.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Veřejné investování

Elektronické zadávání, monitorování projektů SF. 

Řešení

Monit+

Specializovaný administrativní informační systém.

ELEN

Nástroj elektronického nakupování.