Skip to content

Facility management

Informační systémy pro facility management (CAFM) najdou své uplatnění v organizacích, které jsou zaměřeny na poskytování krátkodobého i dlouhodobého pronájmu bytových i nebytových prostor.

FaMa+ CAFM

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku. 

EMA+ CAFM

Cloudový nástroj pro správu a řízení majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

Maja

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro rychlou a spolehlivou inventarizaci majetku, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Řešení

Finanční a účetní agendy

Komplexní a koordinované řízení finančních a účetních agend (EIS) v organizaci. 

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace. Jedná se o modulární řešení, kdy lze jednotlivé moduly vzájemně kombinovat.

Snadné definování oběhu dokladů (workflow) dle potřeb organizace. Pokrývá různé druhy dokladů jako jsou faktury, objednávky, smlouvy, apod.

Manažerské řízení online pro manažery a další pracovníky, kteří vyžadují mít vždy po ruce informaci o aktuálním stavu vyřízení jednotlivých účetních dokladů.

Řešení

Frameworky

TESCOSW Enterprise Application Framework (TEAF) nabízí funkcemi nabitou platformu pro vývoj malých i velkých vícevrstvých webových aplikací a to včetně podpory mobilního přístupu k vašim datům.

Nadstavba nad TESCO SW Enterprise Application Frameworkem (TEAF) poskytující podporu pro správu subjektů, evidenci zboží, nákupního košíku, evidenci dokumentů a dalších procesů spojených s provozováním nákupních systémů či e-shopů.

MyDesk

Nadstavba v rámci TESCO SW Enterprise Application Frameworkem (TEAF) určená pro vytváření portálových aplikací a uživatelských dashboardů.

Universal Remoting

Sada knihoven určená pro napojení vlastních webových služeb a aplikací a mobilních nebo desktopových aplikací na standardní, obecné, objektové App Core Service API, které je dodáváno jako součást TEAF.

Řešení

Kybernetická bezpečnost

Řešení kybernetické bezpečnosti přesně dle potřeb zákazníka a ZoKB.

Ochrana podnikových dat a procesů. 

Řešení GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR)

Crypto ID

Vysoce specializovaný a komplexní produkt pro zajištění ochrany IS.

AML Monitoring

Online služba signalizující riziko existence sankce u vybraných subjektů.

Řešení

Logistika

Skladové hospodářství, objednávání zboží. 

FaMa+ CAFM

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku včetně skladového hospodářství.

Inventarizace

Online mobilní aplikace v HTML5 doplňující informační systémy pro správu majetku.

Řešení

Nájemní vztahy

Informační systémy pro komplexní správu bytových a nebytových nájmů. 

FaMa+ CAFM

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku včetně skladového hospodářství.

EMA+ LAM

Cloudový nástroj proonline správu a řízení nájemních vztahů v rámci komerčních i bytových portfolií.

Leasa+

Rychlá správa a řízení nájemních vztahů ve formě přehledného webového prostředí. 

Leasa

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu doplňující webový portál pro online správu a řízení nájemních vztahů Leasa+, dokáže pracovat také v off-line režimu. 

Řešení

Portálové systémy

Portál příspěvkových organizací

Komplexní řešení pro efektivní komunikaci mezi úřadem a příspěvkovými organizacemi.

Portál občana

Komunikační kanál mezi úřadem municipality a občanem pro komplexní řešení životních situací občana.

Portál žadatele

Portál IS KP14+ je součást MS2014+ a je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů.

Portál pacienta

Informační systém představující nový komunikační kanál mezi zdravotnickým zařízením a pacientem.

Ezdra

Moderní mobilní aplikace slouží pacientům jako alternativní komunikační kanál pro snadný, rychlý a bezpečný přístup ke svým zdravotnickým záznamům. 

Řešení

Provoz nemocnic

Pro komplexní řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči nabízíme on-premise i online informační systémy.

FaMa+ TPIS

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku. 

EMA+ TPIS

Oborové řešení pro podporu řízení technicko-provozní oblasti.

EMA+ CAFM

Cloudový nástroj pro správu a řízení majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

PPNP

Online mobilní aplikace v HTML5 doplňující funkcionalitu IS pro provoz nemocnic.

Maja

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro rychlou a spolehlivou inventarizaci majetku, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Řešení

Řízení energií

Informační systémy pro energetický management (EM) podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

FaMa+ EM

On-premise software pro zápis, sledování a vyhodnocování informací o energetickém řízení.

EMA+ EM

Komplexní online cloudový nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií.

EMA

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu doplňující webový portál pro online správu a řízení energií pro pohodlnou práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

SmartPlug

Komplexní online cloudový nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií.

Řešení

Řízení služeb IT

Řešení pro správu požadavků, událostí či problémů, které vychází z mezinárodně uznávané knihovny standardů ITIL V3 pro správu IT služeb.  Knihovna standardů ITIL V3 je nejúspěšnějším a nejpoužívanějším přístupem pro řízení IT služeb a představuje tzv. „best practices“ (nejlepší zkušenosti z praxe) v oboru IT.

FaMa+ ITSM

Modulární on-premise řešení pro správu IT služeb.

Tento produkt je možné velmi efektivně kombinovat s  Portálovými systémy, čímž získává efektivní a jednoduchou portálovou nadstavbu pro široké spektrum uživatelů.

Řešení

SmartHome a SmartCities

Efektivní řešení pro chytrá města a chytré domácnosti. 

SmartCity

Oborové řešení pro podporu řízení chytrých měst oblasti řízení veřejného osvětlení.

SmartPlug

Komplexní online cloudový nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií.

ELIA

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu umožňující rychlou a efektivní správu osobních financích či spotřeb energií v domácnosti, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Řešení

Specifická řešení

Vývoj specifických řešení na míru dle potřeb a požadavků zákazníka. 

IS UOOU

Specifický software pro evidenci procesů a činností spojených se zpracováním osobních údajů.

ORG

Specifický informační systém zajišťující ochranu osobních údajů v základních registrech.

Áčko

Centralizovaná evidence a správa obchodů a objednávek na devizových trzích.

OLB

Specifický systém Online Broker pro realizaci obchodů a objednávek na devizovém trhu.

Meddiag

Softwarový nástroj pro digitální analýzu struktur v mozku využívající i nástroje umělé inteligence.

PorGyn

Oborové medicínské řešení pro gynekologii.

Lucky App

Jednoduchá a intuitivní mobilní aplikace v Xamarinu a webová aplikace, která slouží k ověřování znalostí zkoušeného formou online testů, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Řešení

Správa veřejného majetku

Vyvíjíme informační systémy na míru veřejným institucím pro komplexní a koordinované řízení celého životního cyklu majetku, které spojuje ekonomicko-účetní, technický a majetkoprávní pohled na majetek s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

FaMa+ AM

On-premise software pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb. Komplexní vedení právní agendy majetkové i nemajetkové problematiky.

EMA+ CAFM

Cloudový nástroj pro správu a řízení majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

Maja

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro rychlou a spolehlivou inventarizaci majetku, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Řešení

Systémová integrace

Služby systémové integrace nabízené společností TESCO SW a.s. jsou zaměřeny na sjednocení různých typů systémů, subsystémů a softwarových komponent v jeden fungující celek. Jedná se nejen o propojení systémů vyvíjených společností TESCO SW, ale i systémů/komponent partnerských společnosti.

Služby systémové integrace jsou poskytovány v souladu s mezinárodně uznávanou knihovnou pro správu IT služeb ITIL V4. 

Řešení

Údržba (CMMS)

Informační systémy pro plánování, řízení a správu údržby (Computerized Maintenance Management System) zahrnující kompletní technickou evidenci majetku, řízení údržby veškerého provozovaného zařízení uživatele, sledování a vyhodnocení údržbových prací a řízení personálních zdrojů.

Korund+

Modulární on-premise řešení pro plánování a řízení údržby.

EMA+ CMMS

Komplexní nástroj pro efektivní online údržbu strojů a zařízení.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Řešení

Veřejné investování

Elektronické zadávání, monitorování projektů SF. 

Nástroj elektronického nakupování. 

ELEN+

Řešení pro interní řízení veřejných zakázek na bázi produktů FAMA+.

Monit+

Specializovaný administrativní informační systém.

Řešení

Facility management

Informační systémy pro facility management (CAFM) najdou své uplatnění v organizacích, které jsou zaměřeny na poskytování krátkodobého i dlouhodobého pronájmu bytových i nebytových prostor.

Řešení

FaMa+ CAFM

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku. 

EMA+ CAFM

Cloudový nástroj pro správu a řízení majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Maja

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro rychlou a spolehlivou inventarizaci majetku, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Finanční a účetní agendy

Komplexní a koordinované řízení finančních a účetních agend (EIS) v organizaci. 

Řešení

FaMa+ FA

Informační systém pro řízení finančních a účetních agend v rámci organizace.

Elektronický oběh dokladů

Snadné definování oběhu dokladů (workflow) dle potřeb organizace. Pokrývá různé druhy dokladů jako jsou faktury, objednávky, smlouvy, apod.

Marion

Manažerské řízení online pro manažery a další pracovníky, kteří vyžadují mít vždy po ruce informaci o aktuálním stavu vyřízení jednotlivých účetních dokladů.

Smluvní podmínky →
Zásady ochrany soukromí →

Frameworky

Řešení

TEAF

TESCOSW Enterprise Application Framework (TEAF) nabízí funkcemi nabitou platformu pro vývoj malých i velkých vícevrstvých webových aplikací a to včetně podpory mobilního přístupu k vašim datům.

MyDesk

Nadstavba v rámci TESCO SW Enterprise Application Frameworkem (TEAF) určená pro vytváření portálových aplikací a uživatelských dashboardů.

ELEN

Nadstavba nad TESCO SW Enterprise Application Frameworkem (TEAF) poskytující podporu pro správu subjektů, evidenci zboží, nákupního košíku, evidenci dokumentů a dalších procesů spojených s provozováním nákupních systémů či e-shopů.

Universal Remoting

Sada knihoven určená pro napojení vlastních webových služeb a aplikací a mobilních nebo desktopových aplikací na standardní, obecné, objektové App Core Service API, které je dodáváno jako součást TEAF.

Kybernetická bezpečnost

Framework TESCO SW nabízí funkcemi nabitou platformu pro vývoj malých i velkých vícevrstvých webových aplikací a to včetně podpory mobilního přístupu k vašim datům.

Řešení

Řešení kybernetické bezpečnosti

Řešení kybernetické bezpečnosti přesně dle potřeb zákazníka a ZoKB.

Bezpečnostní monitoring a dohled

Ochrana podnikových dat a procesů. 

Řešení GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR)

Crypto ID

Vysoce specializovaný a komplexní produkt pro zajištění ochrany IS.

Logistika

Skladové hospodářství, objednávání zboží. 

Řešení

FaMa+ CAFM

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku včetně skladového hospodářství.

Inventarizace

Online mobilní aplikace v HTML5 doplňující informační systémy pro správu majetku.

Nájemní vztahy

Informační systémy pro komplexní správu bytových a nebytových nájmů. 

Řešení

FaMa+ CAFM

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku včetně skladového hospodářství.

EMA+ LAM

Cloudový nástroj proonline správu a řízení nájemních vztahů v rámci komerčních i bytových portfolií.

Leasa+

Rychlá správa a řízení nájemních vztahů ve formě přehledného webového prostředí. 

Leasa

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu doplňující webový portál pro online správu a řízení nájemních vztahů Leasa+, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Portálové systémy

Řešení

Portál příspěvkových organizací

Komplexní řešení pro efektivní komunikaci mezi úřadem a příspěvkovými organizacemi.

Portál občana

Komunikační kanál mezi úřadem municipality a občanem pro komplexní řešení životních situací občana.

Portál žadatele

Portál IS KP14+ je součást MS2014+ a je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů.

Portál pacienta

Informační systém představující nový komunikační kanál mezi zdravotnickým zařízením a pacientem nebo jeho blízkými pro komplexní řešení jejich životních situací.

Ezdra

Moderní mobilní aplikace slouží pacientům jako alternativní komunikační kanál pro snadný, rychlý a bezpečný přístup ke svým zdravotnickým záznamům. 

Provoz nemocnic

Pro komplexní řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči nabízíme on-premise i online informační systémy.

Řešení

FaMa+ TPIS

On-premise software pro zajištění komplexní správy majetku. 

EMA+ CAFM

Cloudový nástroj pro správu a řízení majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

Maja

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro rychlou a spolehlivou inventarizaci majetku, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

PPNP

Online mobilní aplikace v HTML5 doplňující funkcionalitu IS pro provoz nemocnic.

Řízení energií

Informační systémy pro energetický management (EM) podporující predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby nákladů všech druhů energií s cílem efektivního řízení energetické podpory a úspory energií.

Řešení

FaMa+ EM

On-premise software pro zápis, sledování a vyhodnocování informací o energetickém řízení.

EMA+ EM

Komplexní online cloudový nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií.

EMA

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu doplňující webový portál pro online správu a řízení energií pro pohodlnou práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

SmartPlug

Komplexní online cloudový nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií.

Řízení služeb IT

Řešení pro správu požadavků, událostí či problémů, které vychází z mezinárodně uznávané knihovny standardů ITIL V3 pro správu IT služeb.  Knihovna standardů ITIL V3 je nejúspěšnějším a nejpoužívanějším přístupem pro řízení IT služeb a představuje tzv. „best practices“ (nejlepší zkušenosti z praxe) v oboru IT.

Řešení

FaMa+ ITSM

Modulární on-premise řešení pro správu IT služeb.

Tento produkt je možné velmi efektivně kombinovat s  Portálovými systémy, čímž získává efektivní a jednoduchou portálovou nadstavbu pro široké spektrum uživatelů.

SmartHome a SmartCities

Efektivní řešení pro chytrá města a chytré domácnosti. 

Řešení

SmartCity

Oborové řešení pro podporu řízení chytrých měst oblasti řízení veřejného osvětlení.

SmartPlug

Komplexní online cloudový nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií.

ELIA

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu umožňující rychlou a efektivní správu osobních financích či spotřeb energií v domácnosti, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Specifická řešení

Vývoj specifických řešení na míru dle potřeb a požadavků zákazníka. 

Řešení

IS UOOU

Specifický software pro evidenci procesů a činností spojených se zpracováním osobních údajů.

ORG

Specifický informační systém zajišťující ochranu osobních údajů v základních registrech.

Áčko

Centralizovaná evidence a správa obchodů a objednávek na devizových trzích.

Meddiag

Softwarový nástroj pro digitální analýzu obrazů v medicínské praxi.

OLB

Specifický systém Online Broker pro realizaci obchodů a objednávek na devizovém trhu.

PorGyn

Oborové medicínské řešení pro gynekologii.

Lucky app

Jednoduchá a intuitivní mobilní aplikace v Xamarinu a webová aplikace, která slouží k ověřování znalostí zkoušeného formou online testů, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Správa veřejného majetku

Vyvíjíme informační systémy na míru veřejným institucím pro komplexní a koordinované řízení celého životního cyklu majetku, které spojuje ekonomicko-účetní, technický a majetkoprávní pohled na majetek s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Řešení

FaMa+ AM

On-premise software pro zajištění komplexní správy a údržby budov a technologií, řízení nájemních vztahů, oprav, rekonstrukcí a souvisejících služeb. Komplexní vedení právní agendy.

EMA+ CAFM

Cloudový nástroj pro správu a řízení majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

Maja

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro rychlou a spolehlivou inventarizaci majetku, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Systémová integrace

Služby systémové integrace nabízené společností TESCO SW a.s. jsou zaměřeny na sjednocení různých typů systémů, subsystémů a softwarových komponent v jeden fungující celek. Jedná se nejen o propojení systémů vyvíjených společností TESCO SW, ale i systémů/komponent partnerských společnosti.

Řešení

Služby systémové integrace jsou poskytovány v souladu s mezinárodně uznávanou knihovnou pro správu IT služeb ITIL V4. 

Údržba (CMMS)

Informační systémy pro plánování, řízení a správu údržby (Computerized Maintenance Management System) zahrnující kompletní technickou evidenci majetku, řízení údržby veškerého provozovaného zařízení uživatele, sledování a vyhodnocení údržbových prací a řízení personálních zdrojů.

Řešení

Korund+

Modulární on-premise řešení pro plánování a řízení údržby.

EMA+ CMMS

Komplexní nástroj pro efektivní online údržbu strojů a zařízení.

Rudy

Nativní mobilní aplikace v Xamarinu pro pracovníky údržby pro efektivní práci v terénu, dokáže pracovat také v off-line režimu.

Veřejné investování

Elektronické zadávání, monitorování projektů SF. 

Řešení

Monit+

Specializovaný administrativní informační systém.

ELEN

Nástroj elektronického nakupování.