Skip to content

Ema

Mobilní aplikace doplňující informační systémy energetického managementu pro rychlou a efektivní práci v terénu. Elektřina, voda, plyn či teplo, Ema umí pracovat se všemi běžnými typy energií.

Mobilní aplikace
Mobilní aplikace

Maja

Mobilní aplikace pro spolehlivou identifikaci majetku, snadnou realizaci pravidelných servisních činností řešených na majetku a provádění inventur s integrovanou vyspělou technologií s možností rychlého elektronického rozpoznání čárových a QR kódů i na dálku pomocí RFID tagů.

Rudy

Slouží pro zadávání, realizaci a vyhodnocování požadavků na údržbu a opravy ze strany techniků v terénu a efektivní řízení prací na dálku a odkudkoliv.

Mobilní aplikace
Mobilní aplikace

Leasa

Slouží zejména ke komunikaci s pronajímatelem a pro aktualizaci osobních údajů a smluvních informací týkajících se nájmu, zobrazení rozpisu plateb a vyúčtování apod. Pomocí mobilní aplikace může být nájemník informován o plánovaných opravách, rekonstrukcích či odstávkách ve svém bytě či domě.

Lucky App

Jednoduchá a intuitivní mobilní a webová aplikace, která slouží k ověřování znalostí zkoušeného formou online testů.

Mobilní aplikace
Mobilní aplikace

Elia

Jedna aplikace pro celou domácnost.
Pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou.