Skip to content

Ema

Mobilní aplikace doplňující informační systémy energetického managementu pro rychlou a efektivní práci v terénu. Elektřina, voda, plyn či teplo, Ema umí pracovat se všemi běžnými typy energií.

Mobilní aplikace
Mobilní aplikace MAJA

Maja

Mobilní aplikace pro spolehlivou identifikaci majetku, snadnou realizaci pravidelných servisních činností řešených na majetku a provádění inventur s integrovanou vyspělou technologií s možností rychlého elektronického rozpoznání čárových a QR kódů i na dálku pomocí RFID tagů.

Rudy

Slouží pro zadávání, realizaci a vyhodnocování požadavků na údržbu a opravy ze strany techniků v terénu a efektivní řízení prací na dálku a odkudkoliv.

Mobilní aplikace RUDY
Mobilní aplikace

Leasa

Slouží zejména ke komunikaci s pronajímatelem a pro aktualizaci osobních údajů a smluvních informací týkajících se nájmu, zobrazení rozpisu plateb a vyúčtování apod. Pomocí mobilní aplikace může být nájemník informován o plánovaných opravách, rekonstrukcích či odstávkách ve svém bytě či domě.

Lucky App

Jednoduchá a intuitivní mobilní a webová aplikace, která slouží k ověřování znalostí zkoušeného formou online testů.

Mobilní aplikace
Mobilní aplikace

Elia

Jedna aplikace pro celou domácnost.
Pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou.

Ezdra

Moderní mobilní aplikace sloužící pacientům jako alternativní komunikační kanál pro snadný, rychlý a bezpečný přístup k jeho zdravotnickým záznamům. Pacient se v pár krocích může objednat k lékaři nebo se podívat na své již naplánované úkoly. Díky aktualitám bude mít pacient vždy přehled, co se děje v jeho zdravotnických zařízeních.

EZDRA obrazovky
Marion_obrazovky 1081x132

Marion

Mobilní aplikace určená pro manažery a další pracovníky, kteří vyžadují mít vždy po ruce informace o aktuálním stavu vyřízení jednotlivých účetních dokladů.