Skip to content
Portál příspěvkových organizací

Portál příspěvkových organizací

Komplexní řešení pro řízení a komunikaci mezi zřizovatelem a jeho příspěvkovými organizacemi.

Co není měřitelné

není řiditelné

Hlavní přínosy

Portál příspěvkových organizací je nástroj pro správu a sběr informací z příspěvkových organizací, evidenci a správu záznamů a efektivní obousměrnou komunikaci mezi úřadem jako zřizovatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi. Nastavuje proces oboustranné komunikace mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi a mimo jiné nabízí tyto klíčové vlastnosti:

Centralizuje data jak z pohledu zřizovatele, tak i příspěvkové organizace, dostupné na jednom místě.

Centralizace

Centralizuje data jak z pohledu zřizovatele, tak i příspěvkové organizace, dostupné na jednom místě.
Informační nástroj, který zajišťuje jednotný přístup k agendám a informacím.

Jednotný přístup

Informační nástroj, který zajišťuje jednotný přístup k agendám a informacím.
Jednotná datová základna, možnost správy a řízení dat všech organizací včetně reportu ze strany zřizovatele

Správa a řízení dat

Jednotná datová základna, možnost správy a řízení dat všech organizací včetně reportu ze strany zřizovatele
Zachování bezpečnosti přístupu k datům dle dané organizace pro její uživatele, bezpečnost přístupu i uchování informací.

Bezpečnost

Zachování bezpečnosti přístupu k datům dle dané organizace pro její uživatele, bezpečnost přístupu i uchování informací.
Možnost notifikace uživatelů jak portálem, tak i maily nebo SMS.

Notifikace

Možnost notifikace uživatelů jak portálem, tak i maily nebo SMS.
Auditní stopa jednotlivých operací.

Auditní stopa

Auditní stopa jednotlivých operací.

Klíčové agendy

Kromě základního principu zefektivnění komunikace portál obsahuje plnohodnotné agendy pro nejčastější oblasti, které příspěvková organizace vůči zřizovateli nebo legislativě musí vést. Jedná se zejména o:

Informační portál

 • Sdělování novinek
 • Publikace dokumentů, příruček,…
 • Notifikace

Evidence smluv a dokumentů

 • Řešení pro evidenci smluv a dokumentů včetně zveřejnění smluv do Registru smluv
 • Komplexní pohled na všechny či vybrané dokumenty dle uživatelské hierarchické struktury druhů podle rolí
 • Předávání dokumentů mezi účastníky procesů pomocí databáze – přenos zpráv přístupu k dokumentů na data

Majetek

 • Evidence majetku – Pasport a hierarchie ploch a zařízení, provozní kniha objektů, výkresy a mapové podklady, fotky, souhrnné informace
 • Termínové plánování
 • Evidence provedení pravidelných činností
 • Centrální úložiště pro revizní zprávy a výsledky kontrol
 • Dokumentace
 • Inventarizace majetku

Údržba

 • Komplexní správa a údržba budov a technologií
 • Evidence technických zařízení
 • Sledování záruční doby zařízení
 • Provozní knihy zařízení
 • Centrální plánování kontrol, prohlídek a revizí
 • Sledování nákladů vynaložených na zařízení
 • Správa a řízení požadavků na zajištění služeb (oprava, stěhování, nákup)

Energetický management

 • Komplexní energetický pasport včetně výkresové dokumentace (např. možnost CAD výkresů včetně vrstev energetických rozvodů, umístění zařízení – kotle, topení apod..)
 • Evidence odběrných míst a všech jejích odečtů
 • Faktury, smlouvy, vyúčtování
 • Klimatická data
 • Reporty, predikce
 • Plnohodnotná podpora pro ISO 50.001
 • Podklady pro energetickou burzu….
 • Dálkové odečty (sběr z vlastních nebo integrovaných zařízení pro odečty, napojení na sítě distributorů a jejich portály, ….možnost i realizace HW a SW řešení dálkových odečtů)

Pasport, grafická prezentace dat a pasportu

 • Technický pasport:
  • Detailní evidence technických zařízení, která jsou ve vlastnictví organizace
  • Tisk štítků čárových kódů s evidenčními údaji o technickém zařízení
  • Vedení provozní knihy technických zařízení se zápisy o provozních zkouškách, pravidelných kontrolách
 • Prostorový pasport:
  • Centrální evidence areálů, budov a parcel v jednom datovém uložišti a v jednotné údajové struktuře za použití přístupových práv diferencovaných podle uživatelských rolí a kompetencí (řízený přístup k datům)
 • Personální pasport:
  • Správa elektronických dokumentů v souvislosti s pracovníky
  • Umístění pracovníka, svěřené předměty a zařízení
 • Grafická prezentace dat:
  • Prohlížení výkresové dokumentace a mapových podkladů
  • Možnost práce s vrstvami pro vytváření tematických zobrazení (zařízení, personál)
Portál příspěvkových organizací
Portál příspěvkových organizací
Portál příspěvkových organizací
Portál příspěvkových organizací
Portál příspěvkových organizací