Skip to content
Systémová integrace

Systémová integrace

Sjednocení různých typů systémů, subsystémů a softwarových komponent v jeden fungující celek. Jedná se nejen o propojení systémů vyvíjených naší společností, ale i systémů/komponent partnerských společnosti.

Co není měřitelné

není řiditelné

Hlavní přínosy

Služby systémové integrace jsou poskytovány v souladu s mezinárodně uznávanou knihovnou pro správu IT služeb ITIL V4.

Poskytnutí související aplikační podpory dodaných SW řešení.

Podpora

Poskytnutí související aplikační podpory dodaných SW řešení.
Stabilní a fungující IT služby založené na více než 30letých zkušenostech naší společnosti.

Spolehlivost

Stabilní a fungující IT služby založené na více než 30letých zkušenostech naší společnosti.
Vytvoření jednotného komplexního systému složeného z jednotlivých systémů.

Komplexnost

Vytvoření jednotného komplexního systému složeného z jednotlivých systémů.

Klíčové funkce

Poradenství v oblasti ICT

Analýza využívaných informačních systémů, datových sítí i HW zdrojů, návrh řešení problémů spojených s IS/ICT, návrh systémové infrastruktury, návrh implementace vysoké dostupnosti služeb, monitoring informačních systémů.

Dokumentace

Tvorba řádné dokumentace k IS i administrátorského deníku a konfigurační databáze, tvorba bezpečnostní politiky, zpracování Recovery plánů i plánu kontinuity ICT.

Správa IS

Dodávka servisních a údržbových prací celého IS nebo jeho vybraných částí, garance řádné implementace jednotlivých subsystémů do komplexního IS, garance plné funkcionality, výkonu i kvality, bezpečnosti a splnění legislativních a záručních podmínek.

Implementace a konfigurace

Poskytování terminálových služeb (Microsoft, Citrix), poskytování virtualizačních služeb (Microsoft, Citrix), poskytování databázových služeb (Microsoft, Oracle), implementace a konfigurace virtuálního desktopu (Microsoft, Citrix).

Dodávky SW a HW

Dodávky vlastních SW řešení, dodávky partnerských SW řešení a HW komponent (Citrix, Microsoft, Oracle, Red Hat, Dell, HPE, Computer Associates aj.).

Integrace

Zajištění integrace, integračních vazeb mezi jednotlivými informačními systémy a migrace služeb na nové systémy zahrnující bezpečný a spolehlivý přechod na moderní technologie a platformy, důležitý pro udržení kroku s rychle se měnícím digitálním světem.

Cloudové služby

Návrh, implementace a provoz kompletní infrastruktury a aplikací v cloudovém prostředí Microsoft Azure. Spolupracujeme s klíčovými partnery, abychom zajistili bezpečnost, dostatečný výkon, kvalitu a splnili všechny legislativní požadavky pro bezproblémový chod cloudové infrastruktury.

Referenční projekty

  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Úřad pro ochranu osobních údajů
  • Centrum pro regionální rozvoj
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových