Skip to content

Korund+

Modulární On-Premise řešení pro plánování a řízení údržby (CMMS), zahrnující kompletní technickou evidenci majetku, řízení údržby veškerého provozovaného zařízení uživatele, sledování a vyhodnocení údržbových prací a řízení personálních zdrojů.

korund - úvodní3

Hlavní přínosy

Software Korund+ umožňuje maximálně zefektivnit provoz aplikováním prvků operativní, preventivní a prediktivní údržby, průběžně sledovat a vyhodnocovat náklady a celkovou efektivnost zařízení.

kontrola-nákladů-2
Kontrola nákladů

Sledování a vyhodnocování nákladů na údržbové práce

komplexnost-2 (1)
Komplexnost

Komplexní zajištění všech fází údržbových prací

provázanost-2 (1)
Provázanost

Metodická, technologická a informační vazba na výrobní proces

evidence-2
Evidence

Úplná evidence a identifikace údržbových objektů, procesů a jejich zdrojů

integrace-2 (1)
Integrace

Otevřené řešení schopné propojení na systémy řízení výroby, technickou diagnostiku, sběr dat, komunikační prostředky apod.

podpora-2
Podpora

Plná podpora pro všechny fáze údržbových prací, oprav a rekonstrukcí (příprava, realizace, vyhodnocení, optimalizace)

Klíčové funkce

Umístění
Evidence, popis a kategorizace vybraných objektů, včetně hierarchického rozpadu, využívaného v oblasti údržby, oprav, renovací, výroby a jiných sledovaných činností.
Požadavky
Události běžného provozu zařízení – evidence událostí (poruch), mimořádné události, zadávání a správa požadavků, kroky pracovních příkazů apod.
Pracovní příkazy
Hlavní nástroj pro evidenci výkonů údržby. Vazba na zakázky, podrobná evidence nákladů, spotřeby personálních, materiálových, dopravních a ostatních zdrojů, hodnotová analýza…
Preventivní údržba
Definování údržby pomocí standardních pracovních postupů a stanovení lhůt a limitů pro provedení údržby, plánů údržby, včetně řešení souběhů.
Mimořádné události
Automatizované zpracování událostí dle kategorie závažnosti. Odeslání informací na definované kontaktní e-mailové adresy státních úřadů a vnitropodnikově vybraným pracovníkům.
Výčetky
Evidence zaměstnanců a výkazů. Sledování dle zařazení, profese, sazeb a výčetek odpracovaných i neodpracovaných hodin, příprava dat pro mzdové systémy.

Mobilní aplikace pro rychlou
a efektivní práci v terénu 

Umožňuje rychle přijmout požadavek na opravu a provést operativní výběr materiálu potřebného k realizaci daného úkolu. Usnadňuje též sestavení zprávy o realizaci údržby a její doplnění o potřebnou fotodokumentaci.

Pro více informací o mobilní aplikaci kontaktujte naše obchodní oddělení.

Mobilní aplikace Rudy

Technologie

Architektura systému Korund+ je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:

prezentacni_vrstva

Prezentační vrstva
Multiweb

datova_vrstva

Datová vrstva
Oracle či MS SQL Server

aplikacni_vrstva

Aplikační vrstva
MS.NET

Náhled do prostředí Korund+

Referenční projekty

A4_LOGO14mm_top_logo-DPO
scvk

Korund+

Modulární On-Premise řešení pro plánování a řízení údržby (CMMS), zahrnující kompletní technickou evidenci majetku, řízení údržby veškerého provozovaného zařízení uživatele, sledování a vyhodnocení údržbových prací a řízení personálních zdrojů.

korund - úvodní3

Hlavní přínosy

Software Korund+ umožňuje maximálně zefektivnit provoz aplikováním prvků operativní, preventivní a prediktivní údržby, průběžně sledovat a vyhodnocovat náklady a celkovou efektivnost zařízení.

kontrola-nákladů-2

Kontrola nákladů

Sledování a vyhodnocování nákladů na údržbové práce

komplexnost-2 (1)

Komplexnost

Komplexní zajištění všech fází údržbových prací

provázanost-2 (1)

Provázanost

Metodická, technologická a informační vazba na výrobní proces

evidence-2

Evidence

Úplná evidence a identifikace údržbových objektů, procesů a jejich zdrojů

integrace-2 (1)

Integrace

Otevřené řešení schopné propojení na systémy řízení výroby, technickou diagnostiku, sběr dat, komunikační prostředky apod.

podpora-2

Podpora

Plná podpora pro všechny fáze údržbových prací, oprav a rekonstrukcí (příprava, realizace, vyhodnocení, optimalizace)

Klíčové funkce

Umístění
Evidence, popis a kategorizace vybraných objektů, včetně hierarchického rozpadu, využívaného v oblasti údržby, oprav, renovací, výroby a jiných sledovaných činností.
Požadavky
Události běžného provozu zařízení – evidence událostí (poruch), mimořádné události, zadávání a správa požadavků, kroky pracovních příkazů apod.
Pracovní příkazy
Hlavní nástroj pro evidenci výkonů údržby. Vazba na zakázky, podrobná evidence nákladů, spotřeby personálních, materiálových, dopravních a ostatních zdrojů, hodnotová analýza…
Preventivní údržba
Definování údržby pomocí standardních pracovních postupů a stanovení lhůt a limitů pro provedení údržby, plánů údržby, včetně řešení souběhů.
Mimořádné události
Automatizované zpracování událostí dle kategorie závažnosti. Odeslání informací na definované kontaktní e-mailové adresy státních úřadů a vnitropodnikově vybraným pracovníkům.
Výčetky
Evidence zaměstnanců a výkazů. Sledování dle zařazení, profese, sazeb a výčetek odpracovaných i neodpracovaných hodin, příprava dat pro mzdové systémy.

Mobilní aplikace pro rychlou
a efektivní práci v terénu 

Umožňuje rychle přijmout požadavek na opravu a provést operativní výběr materiálu potřebného k realizaci daného úkolu. Usnadňuje též sestavení zprávy o realizaci údržby a její doplnění o potřebnou fotodokumentaci.

Pro více informací o mobilní aplikaci kontaktujte naše obchodní oddělení.

Mobilní aplikace Rudy

Technologie

Architektura systému Korund+ je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:

prezentacni_vrstva

Prezentační vrstva
Multiweb

datova_vrstva

Datová vrstva
Oracle či MS SQL Server

aplikacni_vrstva

Aplikační vrstva
MS.NET

Náhled do prostředí Korund+

Referenční projekty