Skip to content
Korund+

Korund+

Modulární On-Premise řešení pro plánování a řízení údržby (CMMS), zahrnující kompletní technickou evidenci majetku, řízení údržby veškerého provozovaného zařízení uživatele, sledování a vyhodnocení údržbových prací a řízení personálních zdrojů.

Co není měřitelné

není řiditelné

Hlavní přínosy

Software Korund+ umožňuje maximálně zefektivnit provoz aplikováním prvků operativní, preventivní a prediktivní údržby, průběžně sledovat a vyhodnocovat náklady a celkovou efektivnost zařízení.

Sledování a vyhodnocování nákladů na údržbové práce

Kontrola nákladů

Sledování a vyhodnocování nákladů na údržbové práce
Komplexní zajištění všech fází údržbových prací

Komplexnost

Komplexní zajištění všech fází údržbových prací
Metodická, technologická a informační vazba na výrobní proces.

Provázanost

Metodická, technologická a informační vazba na výrobní proces.
Úplná evidence a identifikace údržbových objektů, procesů a jejich zdrojů

Evidence

Úplná evidence a identifikace údržbových objektů, procesů a jejich zdrojů
Otevřené řešení schopné propojení na systémy řízení výroby, technickou diagnostiku, sběr dat, komunikační prostředky apod.

Integrace

Otevřené řešení schopné propojení na systémy řízení výroby, technickou diagnostiku, sběr dat, komunikační prostředky apod.
Plná podpora pro všechny fáze údržbových prací, oprav a rekonstrukcí (příprava, realizace, vyhodnocení, optimalizace).

Podpora

Plná podpora pro všechny fáze údržbových prací, oprav a rekonstrukcí (příprava, realizace, vyhodnocení, optimalizace).

Klíčové funkce

Preventivní údržba

Definování údržby pomocí standardních pracovních postupů a stanovení lhůt a limitů pro provedení údržby, plánů údržby, včetně řešení souběhů.

Pracovní příkazy

Hlavní nástroj pro evidenci výkonů údržby. Vazba na zakázky, podrobná evidence nákladů, spotřeby personálních, materiálových, dopravních a ostatních zdrojů, hodnotová analýza…

Umístění

Evidence, popis a kategorizace vybraných objektů, včetně hierarchického rozpadu, využívaného v oblasti údržby, oprav, renovací, výroby a jiných sledovaných činností.

Výčetky

Evidence zaměstnanců a výkazů. Sledování dle zařazení, profese, sazeb a výčetek odpracovaných i neodpracovaných hodin, příprava dat pro mzdové systémy.

Operativní údržba

Události běžného provozu zařízení – evidence událostí (poruch), mimořádné události, zadávání a správa požadavků, kroky pracovních příkazů ap.

Mimořádné události

Automatizované zpracování událostí dle kategorie závažnosti. Odeslání informací na definované kontaktní e-mailové adresy státních úřadů a vnitropodnikově vybraným pracovníkům.

Mobilní aplikace Údržba

Funkconalitu systému Korund+ doplňuje mobilní aplikace Údržba pro rychlou a efektivní práci v terénu. Umožňuje rychle přijmout požadavek na opravu a provést operativní výběr materiálu potřebného k realizaci daného úkolu. Usnadňuje též sestavení zprávy o realizaci údržby a její doplnění o potřebnou fotodokumentaci.

Podrobnosti o přiděleném úkolu, včetně informací o umístění revidovaného zařízení, nákladovém středisku či kontaktu na zadavatele úkolu.

Správa požadavků

Podrobnosti o přiděleném úkolu, včetně informací o umístění revidovaného zařízení, nákladovém středisku či kontaktu na zadavatele úkolu.
Rezervace materiálu potřebného k údržbě z terénu rovnou do skladu.

Rezervace materiálu

Rezervace materiálu potřebného k údržbě z terénu rovnou do skladu.
Možnost připojení fotodokumentace k hlášení o realizaci úkolu dokládající provedenou údržbovou činnost.

Fotodokumentace

Možnost připojení fotodokumentace k hlášení o realizaci úkolu dokládající provedenou údržbovou činnost.
Podávání zpráv o provedené kontrole či revizi včetně pracnosti úkonu, datumu dokončení a případných doporučení pro další údržbu několika málo kliknutími.

Hlášení

Podávání zpráv o provedené kontrole či revizi včetně pracnosti úkonu, datumu dokončení a případných doporučení pro další údržbu několika málo kliknutími.
Hlášení nových úkolů, stavů požadavků a další důležité informace. Informace o změnách v oblasti energetického managementu.

Zprávy a notifikace

Hlášení nových úkolů, stavů požadavků a další důležité informace. Informace o změnách v oblasti energetického managementu.
Přehledná evidence o materiálu, který byl ke splnění úkolu rezervován a skutečně vydán.

Evidence materiálu

Přehledná evidence o materiálu, který byl ke splnění úkolu rezervován a skutečně vydán.
Pro každého pracovníka vlastní uživatelský profil pro zobrazení jen těch úkolů, které má technik realizovat.

Uživatelské účty

Pro každého pracovníka vlastní uživatelský profil pro zobrazení jen těch úkolů, které má technik realizovat.
Pro pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu, a to i hlasově.

Offline režim

Pro pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu, a to i hlasově.

Referenční projekty

  • EKOVA Electric
  • Dopravní podnik Ostrava
  • Severočeské vodovody a kanalizace

Technologie

Architektura systému Korund+ je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:
– prezentační vrstva: MultiWeb
– datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
– aplikační vrstva: MS.NET

Mobilní aplikace Údržba: 
– dostupnost před operační systém Android
– vývojová platforma HTML5.