Skip to content
IS UOOU

IS UOOU

Informační systém IS UOOU je specifický software, který zajišťuje evidenci procesů a činností spojených se zpracováním osobních údajů.

Důležitou součástí je napojení na webové stránky s formuláři, které využívají firmy a občané pro vkládání příslušných oznámení a stížností. Systém se skládá z několika modulů podporujících činnost jednotlivých oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Hlavní přínosy

Komplexní evidence všech činností a procesů spojených se zpracováním osobních údajů.

Evidence

Komplexní evidence všech činností a procesů spojených se zpracováním osobních údajů.
Vzájemná integrace jednotlivých modulů.

Integrace

Vzájemná integrace jednotlivých modulů.
Integrace na Informační systém základních registrů pro ověření vkládaných dat a získání aktualizací.

Integrace na ISZR

Integrace na Informační systém základních registrů pro ověření vkládaných dat a získání aktualizací.
Integrace na Sharepoint a publikaci vybraných dokumentů.

Integrace na Sharepoint

Integrace na Sharepoint a publikaci vybraných dokumentů.
Integrace na elektronickou Knihovnu legislativního procesu.

Integrace na eKlep

Integrace na elektronickou Knihovnu legislativního procesu.
Integrace na IS GINIS pro zakládání a vkládání do spisovny.

Integrace na IS GINIS

Integrace na IS GINIS pro zakládání a vkládání do spisovny.

Klíčové funkce

Důležitou součástí je napojení na webové stránky s formuláři, které využívají firmy a občané pro vkládání příslušných oznámení a stížností. Systém se skládá z několika modulů podporujících činnost jednotlivých oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Registr

Modul Registr slouží k evidenci všech podaných oznámení o zpracování osobních údajů. Oznámení je možné podat pomocí webového formuláře nebo ručně založit přímo v modulu Registr. 

NOS (Nevyžádaná obchodní sdělení)

Modul NOS je specializovaný modul, který eviduje podané stížnosti na porušení ochrany osobních údajů. Modul je vyvinut pro potřeby odboru inspektorátu.

TescoLeg

Modul TESCOLEG slouží k evidování všech podnětů zaslaných z elektronické knihovny vlády k připomínkování Úřadu pro ochranu osobních údajů, zajišťuje:

– Automatické stahování dokumentů a jejich příloh z eKLEP.
– Založení dokumentů do spisové služby Ginis.
– Přidělení oblasti zpracování příslušným referentům.
– Evidence stavu zpracování a připomínkování ze strany ÚOOÚ.
– Napojení na intranet (Sharepoint) a publikaci dokumentů.
– Fulltextové vyhledávání v záznamech.
– Dostupnost náhledu do dokumentů pro všechny uživatele z ÚOOÚ.

Registr zahraničí

Modul Registr zahraničí zajišťuje evidenci podaných žádostí o přenos osobních údajů do zahraničí. Pro kontrolu evidence správců osobních údajů je modul navázán na modul Registr. Obsahuje přehled žádostí správce s informací o schválení předání a výčtem států, kam mají být údaje předány.

IS UOOU
IS UOOU
IS UOOU
IS UOOU

Referenční projekty

  • Úřad pro ochranu osobních údajů

Technologie

  • Delphi