Skip to content
MyDesk

MyDesk

Nadstavba frameworku pro vytvoření portálových aplikací a uživatelských dashboardů. Jednoduchý a přehledný nástroj pro přehled požadavků a souvisejících informací. Pro každou situaci je možné implementovat specifické dashboardy.

Nasazení tohoto portálu pokryje potřeby uživatelského rozhraní v rámci jednodušších agend jako je např. helpdesk nebo může fungovat jako rozcestník nebo dashboard pro jakékoliv komplexnější informační systémy.

Hlavní přínosy

Přednastavené dashboardy

Při práci v rámci více organizací je možno vytvořit individuální dashboardy pro každou organizaci.

Sdílení celých dashboardů

Mydesk podporuje sdílení implementačních dashboardů mezi uživatelskými rolemi.

Sdílení widgetů mezi dashboardy

Pro jednoduché vytváření dashboardů lze využít knihovny předpřipravených widgetů.

Podpora uživatelských profilů

Možnost přizpůsobit si a uložit nastavení svých dashboardů do vlastního uživatelského profilu.

Řízení přístupu dle kompetencí a práv

Přístup k datům je v MyDesk řízen stejnými rolemi a kompetencemi jako ve zbytku aplikace.

Klíčové funkce

Vytvářet specifické dashboardy na míru

MyDesk podporuje rychlé vytváření strategických, taktických i operativních dashboardů pro všechny úrovně řízení organizace.

Získat rychlý přehled o problematice

Cílem MyDesk je poskytnout vybraným osobám v organizaci na jedné obrazovce srozumitelný přehled o jimi sledovaných oblastech.

Snadno identifikovat problémy

Manažer pomocí dashboardu okamžitě rozpozná, kde v organizaci nastaly problémy, čemu se má věnovat.

Rychlý přístup k informacím

Kliknutím na životní situaci se uživatel rychle dostane k požadovaným informacím.

Podpořit různé pracovní pozice

Pro různé odpovědnosti (role) ve firmě jsou definované dashboardy s různým obsahem tak, aby vždy pokrývaly oblast, za kterou má manažer zodpovědnost.

Příklady dashboardů v rámci produktů vytvořených nad TEAF

Strategické dashboardy jsou využívány zejména vrcholovým managementem ke kontrole naplňování dlouhodobé strategie firmy. V rámci Mydesk lze evidovat např. klíčové firemní cíle podle jednotlivých oblastí.

V rámci taktických dashboardů může střední management sledovat průběh agregovaných veličin jak např. vývoj tržeb firmy po jednotlivých měsících a organizačních jednotkách. Na základě nich lze podrobně analyzovat hlavní procesy podniku.

Operativní dashboardy jako například žádankový systém slouží pro monitorování aktuálního stavu sledovaných veličin a pro rychlé uživatelské akce. Podkladová data do těchto dashboardů jsou získávána v „reálném čase“