Skip to content
Portál občana

Portál občana

Informační systém představující nový komunikační kanál mezi úřadem municipality a občanem pro komplexní řešení životních situací občana.

Hlavní přínosy

Portálové řešení nabízí přístup k řešení komunikace a požadavků vůči úřadu z jednoho prostředí, ať už pomocí interaktivních žádostí, elektronických informací, nástěnek, platební brány, mapy obce, vlastního profilu občana apod.

Úplné elektronické podání přináší úsporu času, snadnost komunikace, dostupnost 24/7.

Úspora času

Úplné elektronické podání přináší úsporu času, snadnost komunikace, dostupnost 24/7.
Přehledné rozhraní s popisy všech životních situací s odkazy na potřebné formuláře (tyto lze přímo stáhnout či vyplnit).

Přehlednost

Přehledné rozhraní s popisy všech životních situací s odkazy na potřebné formuláře (tyto lze přímo stáhnout či vyplnit).
Možnost vytvoření vlastního profilu občana (sledování historie realizovaných žádostí, plateb a rezervací).

Vlastní profily

Možnost vytvoření vlastního profilu občana (sledování historie realizovaných žádostí, plateb a rezervací).
Přehledné a bezpečné rozhraní s odkazy na potřebné formuláře.

Snadná komunikace

Přehledné a bezpečné rozhraní s odkazy na potřebné formuláře.
Tvorba reportů a statistických přehledů.

Manažerské výstupy

Tvorba reportů a statistických přehledů.
Moderní a hlavně bezpečná platební platforma.

Bezpečnost

Moderní a hlavně bezpečná platební platforma.
Zjednodušení procesů zpracování životních situací uvnitř úřadu. Žádné nároky na technické vybavení občanů.

Jednoduchost

Zjednodušení procesů zpracování životních situací uvnitř úřadu. Žádné nároky na technické vybavení občanů.
Integrace na objednávací systém, spisové služby, ekonomiku, emailový server, Active directory, základní registry, datové schránky apod.

Integrace

Integrace na objednávací systém, spisové služby, ekonomiku, emailový server, Active directory, základní registry, datové schránky apod.
Otevřené řešení umožňující rozšiřování nabízených služeb a individuální nastavení dle požadavků úřadu bez potřeby programování či úpravy ze strany dodavatele.

Variabilita

Otevřené řešení umožňující rozšiřování nabízených služeb a individuální nastavení dle požadavků úřadu bez potřeby programování či úpravy ze strany dodavatele.

Klíčové funkce

Statická část

Statická část obsahuje popis veškerých životních situací, náležitostí k jejich vyřízení a aktuální informace pro občany spojené s vyřizováním těchto životních situací včetně odpovědí na často kladené dotazy. Občané na ni nahlížejí anonymně, je přístupná veřejnosti. Statická část bývá realizována vložením textů životních situaci do stávajícíc webové prezentace úřadu, popř. samostatným portálem vytvořeným dle grafického manuálu úřadu. Občan například může zaslat městu podnět s přiloženým mapovým podkladem, ke kterému se podnět váže (např. rozbitá lavička v parku).

Soukromá zóna

Soukromá zóna je určena pro každého občana, jehož identita je už ověřena. Zóna poskytuje přístup k jednotlivým službám a umožňuje on-line řešení vybraných životních situací od vytvoření žádosti prostřednictvím elektronického formuláře, přes její odeslání, případnou komunikaci s úřadem, uhrazení a kontrolu správního poplatku, až po vyřízení životní situace a udržování historie těchto životních situací.

Portál úředníka

Součástí Portálu občana je i Portál úředníka. Zatímco Portál občana slouží jako frontend aplikace, Portál úředníka jako její backend. V Portálu úředníka pověření pracovníci úřadu dále zpracovávají podané žádosti vztahující se k životním situacím. To může obnášet úzkou spolupráci s dalšími interními systémy úřadu. Komunikace s těmito systémy pak probíhá prostřednictvím univerzálního komunikačního rozhraní, které je realizováno prostřednictvím integračních vazeb. Portál občana, resp. jeho část Portál úředníka, disponuje i moduly, které pověřeným pracovníkům úřadu zajišťují agendu, na kterou úřad nedisponuje vlastním informačním systémem a její evidence je často řešena formou tabulkové aplikace MS Excel. Tyto moduly jsou konfigurovatelné včetně možností výstupních sestav a exportů. Moduly s Portálem občana souvisí přímo, jako např. CheckniTo pro nahlížení na data Základních registrů, ale i nepřímo jako je Evidence dovolené (a tím i nedostupnosti vybraného úředníka), Rezervace místností (pro případná jednání) a mnohé jiné (např. Školení, Zápůjčky, Autoprovoz, Cestovní příkazy, Rezervace stravenek).
Portál občana
Portál občana
Portál občana
Portál občana
Portál občana