Portál občana

zpět na Úvod

Úvod a představení zákazníka

Tato případová studie společnosti TESCO SW a.s. popisuje realizaci Portálu občana v prostředí Magistrátu města Zlína.

Statutární město Zlín je krajským městem Zlínského kraje. Území statutárního města se člení na tzv. vnitřní město a 15 příměstských částí.

Magistrát města Zlína vykonává působnost jak v oblasti samostatné působnosti obce (samosprávy), tak rovněž v oblasti přenesené působnosti obce (státní správy). Magistrát plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uloží Zastupitelstvo města Zlína a Rada města Zlína, pomáhá výborům Zastupitelstva města Zlína a komisím Rady města Zlína v jejich činnosti.

Výchozí stav

S vzrůstajícím tlakem na zjednodušení a elektronizaci veřejného sektoru bylo Statutárním městem Zlín (dále jen SMZ) vypsáno výběrové řízení na vytvoření Portálu občana – moderní webové aplikace, prostřednictvím které by veřejnost (občané, podnikatelé, OSVČ) komunikovala s Magistrátem města Zlína a řešila s ním vybrané životní situace v oblasti občanských a podnikatelských činností.

Požadavky zákazníka

Rozsah funkčnosti Portálu občana byl definován zadávací dokumentací, která zohlednila platnou legislativu (zejm. Zákon o základních registrech, Zákon na ochranu osobních údajů a Správní řád). SMZ stanovilo 44 životních situací, které měly být předmětem analýzy a následně měly být transformovány do funkčnosti Portálu občana. Tyto životní situace byly SMZ rozděleny do následujících oblastí:

 • osobní doklady,
 • doprava,
 • finance
 • rodina
 • životní prostředí.

Hlavní požadavky na funkčnost Portálu občana byly mj. následující:

 • tvorba individuálních formulářů, optimalizovaných pro danou životní situaci;
 • možnost tisku opisu elektronického podání;
 • možnost platby poplatků a ostatních nákladů prostřednictvím elektronické bankovní karty;
 • autentizace a autorizace uživatelů v souladu s platnou legislativou a běžně používanými bezpečnostními standardy;
 • řešení v souladu s mezinárodně ověřenými koncepty na řízení služeb (např. ITIL);
 • provoz řešení na různých platformách (Windows, Linux, Mac OS);
 • provoz řešení na různých zařízeních (počítač, tablet, chytrý telefon, apod.).

Co se týče grafického pojetí Portálu občana, základním požadavkem bylo vytvoření moderní webové aplikace s intuitivním ovládáním, založené na principech elektronického bankovnictví.

Mezi klíčové úlohy, které měly být v rámci realizace Portálu občana řešeny, patřily:

 • identifikace občana v návaznosti na Informační systém základních registrů (dále jen ISZR);
 • katalog služeb poskytovaných veřejnosti;
 • elektronický přístup ke službám;
 • ochrana osobních údajů;
 • integrace agendových aplikací.

Řešení

Celé řešení bylo rozděleno do tří vzájemně integrovaných částí:

 • Prezentační část – statická část portálu obsahující popis veškerých životních situací a náležitostí k jejich vyřízení, dále aktuální informace pro občany spojené s vyřizováním životních situací a odpovědi na často kladené dotazy.
 • Aplikační část – „soukromá“ zóna každého občana, která poskytuje přístup k jednotlivým službám a umožňuje on-line řešení vybraných životních situací od vytvoření žádosti (elektronický formulář), přes její odeslání, případnou komunikaci s úřadem až po vyřízení životní situace a udržování historie životních situací.
 • Provozní část – rozhraní pro správu a nastavení informací portálu občana.

Portál občana byl nastaven tak, aby načítal informace z ISZR pro ověření identit uživatelů. Požadavek na podporu on-line plateb poplatků byl vyřešen integrační vazbou na platební bránu České spořitelny.

Pro plnou funkčnost Portálu občana byly realizovány následující integrační vazby na již používané informační systémy magistrátu:

 • Spisová služba – ukládání nových podání;
 • Cityware – přenášení platební předpisů vybraných poplatků;
 • Rezervační systém – rezervace termínů na přepážkách.

Součástí tohoto projektu bylo dodání redakčního systému pro administraci prezentační části a zajištění provozní podpory Portálu občana po dobu 5 let.

Harmonogram projektu

1. etapa – Analýza (04/2013 – 07/2013).

2. etapa – Implementace řešení (08/2013 – 10/2013).

3. etapa – Zahájení ostrého provozu (11/2013).

4. etapa – Podpora provozu (11/2013 – 10/2018).

Přínosy projektu

Díky Portálu občana může veřejnost řešit s magistrátem vybrané životní situace vzdáleně přes internet (bez nutnosti návštěvy Magistrátu města Zlína). Jedná se např. o tyto oblasti životních situací:

 • vydání mezinárodního řidičského průkazu;
 • pořádání akce na veřejném prostranství,
 • přihláška/změna poplatku za komunální odpad;
 • přihláška/změna poplatku za psa;
 • podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na obecním pozemku;
 • atd.

Hlavní přínosy implementace Portálu občana:

 • plná podpora úplného elektronického podání;
 • vytvoření nového komunikačního kanálu mezi magistrátem a veřejností;
 • přehledné rozhraní s popisy všech životních situací s odkazy na potřebné formuláře, které lze přímo stáhnout či vyplnit;
 • vytvoření vlastního profilu občana, ve kterém lze sledovat historii realizovaných žádostí, plateb a rezervací;
 • zjednodušení procesů zpracování životních situací uvnitř úřadu;
 • otevřené řešení umožňující rozšiřování nabízených služeb bez potřeby programování či úpravy ze strany dodavatele (tzn. bez dodatečných nákladů);
 • tvorba reportů a statistických přehledů.