Skip to content

Politika bezpečnosti informací

Tato politika stanovuje ve společnosti TESCO SW a.s. základní principy a východiska pro řízení bezpečnosti informací. Dokument dále vymezuje oblasti a zásady ochrany, včetně způsobu ochrany jednotlivých oblastí.
 
Svým významem je politika bezpečnosti informací nezbytná pro realizaci všech standardů, směrnic, procedur a opatření ve společnosti ve vztahu k řízení systému bezpečnosti informací.
 
Politika bezpečnosti informací obsahuje závazek vrcholového vedení ke splnění aplikovatelných požadavků týkajících se bezpečnosti informací a k neustálému zlepšování systému řízení bezpečnosti informací ve společnosti.