Skip to content

Projekty podpořené EU

Projekty EU
logo NPO_vystrizekV2
Projekty EU

Digitalizace společnosti TESCO SW a.s.

Realizace: 24. 10. 2022 – 31. 08. 2024
Reg. č.: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005293

Projekty EU
Projekty EU

Využití metod umělé inteligence pro automatizovanou analýzu medicínských obrazů

Realizace: 01. 07. 2021 – 31. 05. 2023
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026654

Projekty EU
Projekty EU

Vývoj optimalizovaného systému inteligentního osvětlení v rámci konceptu SmartCity

Realizace: 01. 07. 2019 – 30. 06. 2021
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_274/0018583

Projekty EU
Projekty EU

Vývoj mobilní aplikace pro inventarizaci MaJa+ pomocí RfID

Realizace: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2021
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015611

Projekty EU
Projekty EU

MedDiag

Realizace: 01. 01. 2018 – 31. 12. 2020
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012488

Projekty EU
Projekty EU

SmartHome

Realizace: 01. 03. 2017 – 31. 01. 2020
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009174

Projekty EU
Projekty EU

Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu

Realizace: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2018
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004892

Projekty EU

Společensky účelná pracovní místa

Realizace: 03. 04. 2014 – 30. 09. 2014
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Projekty EU
Projekty EU

Vývoj SW produktu pro EMS (Energy management systém)

Realizace: 01. 01. 2014 – 30. 06. 2015
Reg. č.: 2.2 ITS03/617

Projekty EU

Inovativní systém odborného vzdělávaní zaměstnanců TESCO SW

Realizace: 01. 05. 2013 – 30. 04. 2015
Projekt CZ. 1.04/1.1.02/94.00389

Projekty EU

Projekt optimalizace spotřeby tepelné energie EcoThermo

Realizace: 01. 10. 2012 – 30. 09. 2014

Projekty EU
Projekty EU

Inovační upgrade SW produktu „Monitorování a řízení projektů“ na platformu MS SilverLight  

Realizace: 01. 02. 2011 – 31. 01. 2014
Projekt, registrační číslo: 2.2 ITS03/089