FaMa+ TPIS

zpět na Úvod

Informační systém FaMa+ TPIS je modulární řešení pro komplexní řízení technicko-provozních podpůrných procesů v nemocnicích a dalších zařízeních zajišťujících zdravotní péči.

Software FaMa+ TPIS zajišťuje centrální správu všech nemovitostí a movitého majetku nemocnice (včetně správy zdravotnických prostředků) a jednotné a efektivní řízení procesů jejich správy, provozu a bezpečnosti s důrazem na snižování nákladů.

Systém FaMa+ TPIS doplňuje mobilní aplikace Pohyb přístrojů na pacientovi pro práci se zdravotnickým prostředky přímo u pacientů a mobilní aplikace Údržba.

Náhledy obrazovek z referenčních projektů

FaMa+ TPIS - ukázka modulu Evidence zdravotnických prostředků
Mobilní aplikace Pohyb přístrojů na pacientovi - úvodní obrazovka
Mobilní aplikace Pohyb přístrojů na pacientovi - přihlášení
Mobilní aplikace Pohyb přístrojů na pacientovi - informace o přístrojích u konkrétního pacienta
Mobilní aplikace Pohyb přístrojů na pacientovi - informace o zdravotnickém prostředku
Mobilní aplikace Pohyb přístrojů na pacientovi - editace seznamu zdravotnických prostředků na pacientovi
Mobilní aplikace Údržba
Mobilní aplikace Údržba
Mobilní aplikace Údržba
Mobilní aplikace Údržba

Přínosy řešení

 • Přehled o majetku nemocnice a dalších zdravotnických zařízení (o hodnotě majetku dle zvoleného typu, o množství ploch a jejich využívání, o technických zařízeních ve vlastnictví nemocnice).
 • Přehled o zdravotnických prostředcích (o vynaložených nákladech, o správnosti provádění pravidelných periodických kontrol, o zaškolené obsluze, o výkonech).
 • Přístup k datům i přes mobilní telefon (prostřednictvím doplňkovcý mobilních aplikací Pohyb přístrojů na pacientovi a Údržba).
 • Kontrola nad provozem a údržbou z nákladového hlediska (kolik stojí údržba, provoz, kde může ušetřit při zachování kvality i kvantity lékařské péče).
 • Přehled o veškerých zásobách speciálního zdravotního a ostatního materiálu.
 • Rychlé a spolehlivé vyřizování požadavků na zajištění správy a provozu nemocnice včetně požadavků na materiálové zásoby.
 • Přehled o odběrech energií (kde lze ušetřit, výstupy a analýzy spotřeb energií, plán na finanční náročnost při změně ceny energií, srovnání energetické náročnosti objektu před a po rekonstrukci).
 • Přehled o provozně bezpečnostních prvcích spravovaných budov a zdravotnických zařízení.

Technologie

Architektura FaMa+ TPIS je navržena jako třívrstvá, kdy jednotlivé vrstvy jsou vzájemně integrovány do funkčního celku:

 • prezentační vrstva: MS SilverLight
 • datová vrstva: Oracle či MS SQL Server
 • aplikační vrstva: MS.NET

Mobilní aplikace Pohyb přístrojů na pacientovi a Údržba:

 • dostupnost přes operační systém Android.
 • vývojová platforma HTML5.

Referenční projekty

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně
 • Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
 • Masarykův onkologický ústav
 • Městská nemocnice Ostrava
 • Orlickoústecká nemocnice
 • Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Zdravotnická zařízení kraje Vysočina
 • Zdravotnický holding Královehradeckého kraje
 • a další...

Přiložené dokumenty

Soubor typu pdfFaMa+ TPIS - Produktový materiál(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVšeobecné licenční podmínky TESCO SW a.s.(303,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVšeobecné obchodní podmínky TESCO SW a.s.(299,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřípadová studie – FaMa+ TPIS (Ústřední vojenská nemocnice Praha)(563,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřípadová studie – FaMa+ TPIS (Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR)(376,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdf GDPR(439 kB)stáhnout