Skip to content

Environmentální politika

Trvalý cíl v podobě ochrany životního prostředí jako prostředku k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti, patří k základním hodnotám všech zaměstnanců naší společnosti. Environmentální politika a její naplňování spolu se stanovenými cíli systému environmentálního managementu vede k minimalizaci dopadů činností společnosti na životní prostředí a tím také k potřebnému a nutnému nastolování rovnováhy mezi uspokojováním potřeb současných a budoucích generací a schopností přírody se trvale obnovovat.