Skip to content

Politika kvality

Politika kvality je východiskem pro zpracování vnitřních předpisů naší společnosti v oblasti řízení kvality společnosti a také základním rámcem pro plnění stanovených úkolů. Zároveň definuje požadované chování všech účastníků firemních procesů tak, aby byly plněny všechny požadavky normy ISO 9001 v platném znění, jejíž certifikát společnost získala a udržuje. Politika kvality je přezkoumávána v pravidelných intervalech z hlediska zajištění její trvalé vhodnosti.